Široko područje primjene uređaja i prilagodljivost različitim tržištima

Na području signalizacije u željezničkoj infrastrukturi naše usluge obuhvaćaju:
• uređaje za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza
• sustave za grijanje skretnica
• napajanje SS uređaja
• uređaje za kontrolu zauzetosti izoliranih odsjeka
• uređaje za kontrolu zauzetosti kratkih odsjeka