Pročišćavanje otpadnih voda zbog zaštite okoliša ključan je zahtjev

Opskrba čistom vodom je ključni uvjet za zdravlje društva. Odličan smo partner počevši od gradnje malih, pojedinačnih crpnih stanica, pa sve do velikih vodoopskrbnih sustava gdje svojom širokom paletom znanja i tehničkih rješenja preuzimamo odgovornost za cjelokupni projekt, projektiranje, vođenje projekta, puštanje u pogon i održavanje cijelog sustava s ciljem bolje koordinacije pri izradi postrojenja, optimizacije sustava i uštede električne energije.
Polovica svih otpadnih voda je gradska otpadna voda. Količina otpadnih voda u svijetu se nastavlja povećavati i pročišćivanje otpadnih voda zbog zaštite okoliša postaje ključan zahtjev za sve lokalne vlasti. Zbog toga nudimo provjerene tehnologije pri obradi otpadnih voda. Naša rješenja vode brigu ne samo o što boljem pročišćavanju otpadnih voda nego i o energetskoj efikasnosti i uštedi električne energije prilikom rada sustava za pročišćivanje. Spremni smo za svakog investitora izraditi postrojenje koje u potpunosti udovoljava njegovim zahtjevima.


Sustavi vodoopskrbe, odvodnje, navodnjavanja i pročišćavanja voda

Optimizacija potrošnje električne energije i količine iscrpljene vode

Na području vodoprivrede imamo dugogodišnje iskustvo u implementaciji:

  • Crpnih stanica za pitku vodu sa pripadajućim vodospremama i cjevovodima
  • Crpnih stanica za otpadnu vodu sa pripadajućim kolektorima i retencijama
  • Crpnih stanica za navodnjavanje i odvodnjavanje (melioracijske, rješavanje zaobalnih voda)
  • Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Projektiramo i isporučujemo elektroenergetsku opremu za napajanje crpnih stanica. Prvenstveno transformatorske stanice, sklopna postrojenja srednjeg i niskog napona, elektroagregatska postrojenja te motorne pogone, SN i NN opremu, crpke i opremu po bunarskim zdencima ali i sustave procesnog upravljanja, automatike, daljinskog vođenja Končar KET-ov SCADA sustav ProzaNET.

Prisutni smo na domaćem i međunarodnom tržištu posebice u zemljama sjeverne Afrike i Bliskog istoka (Egipat, Alžir, Irak) gdje smo isporučili motore i motorne pogone ukupne snage preko 400MW, istovremeno sudjelujući u realizaciji kapitalnih crpnih stanica na području RH (na području Rijeke i Zagreba).