Briga o okolišu sastavni je dio našeg know how

Svijest o vodi općenito se mijenja u cijelom svijetu. Javlja se povećana potreba za izvorima pitke vode jer je pitka voda postala dragocjeno prirodno blago. S druge strane, količina otpadnih voda stalno raste kao rezultat promijenjene demografske slike, gospodarskog razvoja i urbanizma. Zbog tih su razloga javna i privatna poduzeća diljem svijeta u nama pronašli iskusnog partnera koji posjeduje rješenja u cjelokupnom sektoru vodoprivrede: od crpljenja i obrade pitke vode, preko transporta i distribucije iste pa sve do skupljanja i obrade otpadnih voda.


Pratite novosti o našim projektima

Novosti u vodoprivredi i ekologiji