Završeni radovi na kogeneracijskim postrojenjima Županja i Virovitica

30/01/2020

Izvršena je primopredaja na kogeneracijskim postrojenjima Županja i Virovitica

Nakon niza kogeneracijskih postrojenja u Slavonskom Brodu, Đakovu, Osijeku, Sisku, Glini i Slatini završeni su i radovi koje je naša tvrtka obavljala u sklopu izgradnje ova dva nova kogeneracijska postrojenja. Kogeneracijsko postrojenje Županja snage 4,93 MWe završeno je krajem 2019. dok je Kogeneracija na biomasu Virovica snage 3 MWe završena početkom 2020. kada su potpisani zapisnici o privremenom preuzimanju te je započeo jamstveni rok u trajanju od 2 godine.  Objekte je izradio Đuro Đaković TEP za investitora Biomass to energy Županja d.o.o. i A&A Bioenergy Viro.

Ugorovna obaveza KET-a na ovim projektima je objedinjavanje elektroenergetike, instrumentacije i upravljanja po principu kompletnosti i funkcionalnosti. U opsegu projekta su bila i potrebna ispitivanja i priprema dokumentacije za priključak elektrane na distribucijsku mreži te ishođenje dozvole za trajni priključak.

U realizaciji projekta pored KET-a sudjelovala su i Končareva društva Distributivni i specijalni transformatori (isporuka blok transformatora te transformatora vlastite potrošnje), Aparati i postrojenja (isporuka srednjenaponskog postrojenja i razvoda vlastite potrošnje) te Elektronika i informatika (isporuka terminala polja, sustava besprekidnog napajanja i industrijskih računala za sustav upravljanja) te ostali partneri.

Kogeneracijska postrojenja Županja i Virovitica su male termoelektrane koje za pogonsko gorivo koriste ekološki prihvatljivo i CO2 neutralno gorivo – drvnu biomasu. Nazivne snage elektrana su 5.6 MWe (Županja) i 3.5 MWe (Virovitica) ali će u sustavu poticaja raditi do maksimalnih 4.93 MWe (Županja) i 3.0 MWe (Virovitica). Kogeneracijsko postrojenje temelji se na kondenzacijskoj parnoj turbini s reguliranim oduzimanjem pare za eventualnu industrijsku primjenu. Na lokaciji Županja je predviđeno da se otpadna toplina iz kondenzatora koristi za sušenje sječke u izgrađenom postrojenju za sušenje sječke. Dobivena sječka će se koristiti za potrebe elektrane te za plasman na tržište. Prilikom spaljivanja sječke s manjim udjelom vlage smanjuje se utrošak primarnog energenta po proizvedenom MW električne energije. Na lokaciji Virovitica predviđeno je da se otpadna toplina koristi za potrebe obližnje drvno prerađivačke industrije.