Završeni svi radovi na TS 110/35 kV Ivanić Grad

19/10/2020

Završetak radova po ugovoru za rekonstrukciju i proširenje postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Ivanić Grad

U listopadu 2020. društvo KONČAR-Inženjering za energetiku i transport uspješno je završilo sve radove na rekonstrukciji i proširenju 110 kV postrojenja TS 110/35 kV Ivanić Grad za naručitelja HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava.

U rekonstruiranom objektu je smješten novi sustav izmjeničnog napajanja, pomoćnog istosmjernog napajanja, oprema zaštite, mjerenja i upravljanja 110 kV postrojenjem, oprema telekomunikacija i daljinskog vođenja. U vanjskom 110 kV postrojenju izvršena je rekonstrukcija dva transformatorska polja i dva vodna polja dok je dodatno postrojenje prošireno sa dva vodna za uvod DV 110 kV Mraclin 2 i Ludina te jednim spojnim poljem.

Tijekom realizacije uspostavljeno je provizorno napajanje TS polaganjem 110 kV kabela na način kojim se omogućilo beznaponsko stanje kompletnog 110 kV postrojenja izuzev polja

energetskih transformatora za cijelo vrijeme izvođenja radova. Zbog nemogućnosti alternativnog napajanja potrošača (INA) od strane Elektre Križ, projekt se pokazao izuzetno zahtjevnim sa strane mogućnosti osiguranja uvjeta za rad na 110 kV dalekovodu Bjelovar.

Realizacijom ovog projekta bitno je popravljena stabilnost elektroenergetske mreže 110 kV te su stvoreni dobri temelji za izvođenje daljnjih revitalizacija i modernizacija u 110 kV mreži uz istovremeno maksimalnu pouzdanost i sigurnost u opskrbi okolnog konzuma.

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga uz KET sudjeluju i slijedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika, Niskonaponske sklopke i prekidači te Mjerni transformatori.