Završena rekonstrukcija postrojenja 110 kV u TS 110/20 kV Rakitje

29/09/2023

KONČAR – Inženjering završio je početkom rujna projekt rekonstrukcije postrojenja 110 kV u sklopu TS 110/20 kV Rakitje, a glavni razlog rekonstrukcije ove, u prijenosnoj mreži šireg područja grada Zagreba, značajne transformatorske stanice bila je dotrajala i stara oprema pogona koji radi više od 60 godina.

Projekt realiziran u konzorciju s građevinskom tvrtkom GIP Pionir i vrijedan približno 9,2 milijuna eura obuhvaćao je rekonstrukciju kompletnog vanjskog 110 kV rasklopnog postrojenja od 18 polja i dio pogonske zgrade sa sekundarnom opremom 110 kV postrojenja, uklanjanje postojeće zgrade telekomunikacija, montažnog tornja i kontejnera, izgradnju relejnih kućica u postrojenju 110 kV te nove pomoćne zgrade za potrebe specifičnih službi zaduženih za održavanje Prijenosnog područja Zagreb. U ovom projektu sudjelovali su i KONČAR – Aparati i postrojenja (radovi na formiranju 110 kV prekidača, puštanju u pogon 110 kV rastavljača i zemljospojnika te AC razvod) i KONČAR – Elektronika i informatika (DC razvod, mjerna oprema i informatička oprema).