Završena prva etapa revitalizacija HE Gojak i Ozalj 1

30/11/2017

Završeni su radovi, montaža i ispitivanje opreme te puštanje u probni rad agregata A na HE Gojak te elektro-postrojenja agregata B i C na HE Ozalj 1

U travnju 2016. godine KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) je s HEP – Proizvodnja, Sektor za hidroelektrane, ugovorio revitalizaciju hidroelektrana Gojak i Ozalj 1. Ugovori na obje elektrane realiziraju se u tri etape, a prema planu, u studenome 2017. godine završeni su svi potrebni radovi, montaža i ispitivanje opreme te puštanje u probni rad agregata A na HE Gojak. Isto vrijedi i za elektro-postrojenja agregata B i C na HE Ozalj 1, gdje se završetak ispitivanja opreme agregata A očekuje do kraja prosinca ove godine.

HE Gojak, u blizini Ogulina, u pogonu je od 1959. godine, a glavnu opremu isporučili su KONČAR, Litostroj i Metalna. Revitalizacija HE Gojak započela je krajem devedesetih godina 20. stoljeća. Aktualni ugovor obuhvaća isporuku tri nova trofazna sinkrona generatora, svaki nazivne snage 25 MVA, proizvedena u KONČAR – Generatori i motori (GIM), ugradnju novog sustava upravljanja, nadogradnju sustava uzbude i turbinskog regulatora, isporuku sustava električnog kočenja, opremu sustava zvjezdišta generatora te prilagodbu i nadogradnju dijela pomoćnih sustava elektrane, kao i projektiranje, demontažu, montažu i puštanje opreme u rad.

U sljedeće dvije godine (2018. i 2019.) zamijenit će se drugi, odnosno treći generator i prilagoditi pripadajući sustavi. Uz KET i GIM, na ovom projektu iz KONČARA sudjeluju Elektronika i informatika te Montažni inženjering, a u manjem dijelu još neka društva Grupe.

Elektrana prosječno godišnje proizvede oko 200 GWh, a zamjenom sva tri generatora, povećat će se njezina snaga i proizvodnja, pouzdanost i raspoloživost generatora i elektrane kao cjeline te stupanj zaštite okoliša.

HE Ozalj 1 jedna je od najstarijih hidroelektrana u Hrvatskoj, a još uvijek proizvodi električnu energiju u izvornom objektu otkako je puštena u rad 1908. godine. S obzirom na status zaštićenog kulturnog dobra, u cijelosti se mora zadržati vanjski izvorni izgled postojećih agregata i zgrade strojarnice, a istodobno što povoljnije iskoristiti vodni potencijal.

U projektu sudjeluju i Generatori i motori, Elektronika i informatika, Sklopna postrojenja, Distributivni i specijalni transformatori te Montažni inženjering. Rekonstrukcija obuhvaća isporuku triju generatora, svaki snage 1,7 MVA, pripadajućih sustava uzbude, srednjenaponskih postrojenja 5 i 10 kV, energetskog transformatora, sustava USZMR I PROCIS, niskonaponskog napajanja, pomoćnih pogona te isporuku drugih pomoćnih sustava.

U 2018. i 2019. godini obavit će se radovi na agregatima B i C.