Završen projekt „Zamjena frekventnog pokretanja agregata i opreme u RP 35 kV“ u RHE Velebit

30/09/2019

Završena integracija novog frekvencijskog pretvarača u RHE Velebit

Društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport je u rujnu 2019. za kupca HEP Proizvodnja, Pogon RHE Velebit, uspješno završila sve radove koji uključuju isporuku, demontažno/montažne radove i puštanje u pogon novog frekvencijskog pretvarača za zalijetanje motorgeneratora u kompenzatorski crpni pogon odnosno crpni pogon zajedno s pratećom opremom (integracija u sustav). Radi se o zamjeni 35 godina starog sustava s najnovijom generacijom pretvarača MEGADRIVE-LCI.SO proizvedenog u ABB-u, Švicarska. Pretvarač toga tipa je jedinstven u Republici Hrvatskoj te je riječ o izuzetno kompleksnom projektu čija je realizacija u raznim etapama uključila 8 Končarevih društava (Montažni Inženjering, Institut za elektrotehniku, Generatori i motori, Aparati i postrojenja, Distributivni i specijalni transformatori, Elektronika i informatika, Mjerni transformatori). Zajedno s pretvaračem dizajniran je i ugrađen novi pripadajući ispravljački transformator.

U sklopu priprema za sistem integraciju veliki izazov predstavljala je detaljna analiza postojeće sekvence zaleta stroja odnosno razrada implementacije nove sekvence pretvarača u postojeću procesnu stanicu elektrane uz prilagodbu na svim ostalim postojećim sustavima elektrane (promjena parametara na sustavu uzbude, sustavu upravljanja, sustavu zaštite itd.). Jedna od zanimljivosti je i da se postojeća Končareva prigušnica koja je na elektrani od prvog dana zadržala te postala sastavni dio istosmjernog međukruga novoga pretvarača.

U sklopu paralelnog dijela opsega radova napravljena je obnova kompletnog 35 kV rasklopnog postrojenja koja uključuje isporuku i ugradnju nove primarne i sekundarne opreme (rekonstrukcija postojećih ćelija u koje su se ugradili novi poslužni ormarići za zaštitu s relejima najnovije generacije, ugradnja novih prekidača, strujnih i naponskih mjernih transformatora, rastavljača, zemljospojnika, spojnih elemenata sabirnica itd.). Ovim poslom Končar je stekao važnu referencu u području tehničkih zahvata na reverzibilnim hidroelektranama odnosno implementaciji najnovijih tehnologija zaštita, upravljanja i vođenja elektroenergetskih postrojenja.