Zamjena sustava USZMR, sustava besprekidnih napajanja i sustava vlastite potrošnje u HE Đale

27/02/2020

Završena faza realizacije projekta revitalizacije opreme na HE Đale

HE Đale je protočna niskotlačna pribranska hidroelektrana izgrađena u kanjonu rijeke Cetine 5,8 km nizvodno od Trilja. Elektrana ima dva agregata s Kaplanovim turbinama svaki snage 20,4MW i ukupnog instaliranog protoka 2 x 110 m3/s i padom vode 21 m. Prosječna godišnja proizvodnja električne energije je 128 GWh. Kroz HE Đale protječu sve vode uzvodnih slivnih područja Cetine, a nakon što se iskoriste u HE Đale propuštaju se koritom rijeke Cetine prema HE Zakučac, najvećoj HE na Cetini. Hidroelektrana je puštena u pogon 1989. godine te od izgradnje nije mijenjana sekundarna oprema elektrane.

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d. je kao isporučitelj, zajedno s Društvima INEM i KMI i ostalim partnerima kao podisporučiteljima, potpisao ugovor s HEP-Proizvodnja d.o.o. za zamjenu sustava USZMR (upravljanje, signalizacija, zaštita, mjerenje i regulacija), sustava besprekidnih napajanja (SBN) i sustava vlastite potrošnje (VP) u HE Đale. Zamjena sustava USZMR uključuje zamjenu SCADA sustava, ormara procesnih stanica agregata, svih upravljačkih ormara pomoćnih pogona agregata, svih upravljačkih ormara zajedničkih uređaja, ormara upravljanja i nadzora sustavima VP i SBN i ormara upravljanja i zaštite 35kV rasklopnim postrojenjem. Zamjenom sustava SBN mijenja se sva oprema uključujući opremu sustava SBN ±220 VDC, SBN ±48 VDC, -48 VDC, SBN 230 VAC PROCIS i ICT. Također, mijenja se sva oprema sustava vlastite potrošnje: PVP A (ploča vlastite potrošnje), PVP B, PVP C i diesel agregat. Novi diesel agregat biti će veće snage i moći će pokriti ukupnu vršnu snagu vlastite potrošnje.

Završetkom ovog ugovora na elektrani će biti zamijenjeni svi sekundarni sustavi te će time elektrana dobiti moderan sustav upravljanja i nadzora u koji će biti integrirani svi sustavi elektrane.

Do kraja 2019. godine isporučen je i pušten u pogon sustav SBN i sustav USZMR agregata A. Rok za završetak radova je 3 godine te će prema planu radovi trajati do kraja 2021. godine.