Ugovoreno kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu

24/07/2017

U Zagrebu je 24. srpnja 2017. godine potpisan novi ugovor za kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu BETO Slatina

U Zagrebu je 24. srpnja 2017. godine potpisan novi ugovor za kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu BETO Slatina. Vrijednost ugovora iznosi 12,2 milijuna kuna, s rokom dovršenja u lipnju 2018. godine. Investitor projekta je slovenska tvrtka Gorenje projekt, a glavni izvođač Đuro Đaković TEP, s kojim je KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) potpisao podizvoditeljski ugovor.

Opseg radova je, po sistemu ključ u ruke, izrada izvedbenog projekta, isporuka opreme, montaža i puštanje u pogon srednjenaponskog postrojenja elektrane, priključak elektrane na susretno postrojenje TS 110/35/10 kV Slatina II, uključujući i problematiku odvajanja distribuiranog izvora, niskonaponsko postrojenje za vlastitu potrošnju, tehnološka instrumentacija te sustav upravljanja i nadzora kotlom, kao i pomoćnim sustavima.

Nakon realizacije sličnih postrojenja u Slavonskom Brodu, Sisku, Osijeku, Glini i Đakovu, ovo je šesti ugovor u nizu iz područja distribuirane proizvodnje, odnosno kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu. Poseban naglasak na ovim projektima je objedinjavanje elektroenergetike, instrumentacije i upravljanja u jedinstvenu tržišnu ponudu po principu kompletnosti i funkcionalnosti. Tijekom nuđenja KET naručitelju pruža punu podršku u području elektroenergetike, instrumentacije, upravljanja i opće električne instalacije te je na raspolaganju investitoru prema HEP-u u pitanjima priključenja elektrane. Ovakvim pristupom nastoji se još jače izboriti za prepoznatljivu poziciju na tržištu. Posebna pozornost daje se razvoju specifičnih tehničkih znanja na instrumentaciji i upravljanju parnim procesima, što predstavlja kvalitativnu nadgradnju tehničkih vještina po kojima je KET poznat.

U realizaciji projekta pored KET-a sudjeluju i KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori isporukom blok transformatora te transformatora vlastite potrošnje, KONČAR – Sklopna postrojenje isporukom srednjenaponskog postrojenja i razvoda vlastite potrošnje te KONČAR – Elektronika i informatika isporukom terminala polja.

Kogeneracijsko postrojenje BETO Slatina je mala termoelektrana koja za pogonsko gorivo koristi ekološki prihvatljivo i CO2 neutralno gorivo – drvnu biomasu. Nazivna snaga elektrane je 5,7 MWe, ali će u sustavu poticaja raditi do maksimalnih 5 MW. Kogeneracijsko postrojenje BETO Slatina (kao i u prethodnim ugovorima) se temelji na kondenzacijskoj parnoj turbini s jednim reguliranim oduzimanjem pare za eventualnu industrijsku primjenu. Projektom je predviđeno da se otpadna toplina iz kondenzatora u konačnici koristi za grijanje staklenika do 10 MWt. U međuvremenu ta će se energija dijelom koristiti za sušenje drvne biomase, dok se višak otpušta kroz rashladni toranj.

Svaki projekt, pa tako i ovaj, izazov je i prilika za stvaranja novih i unaprjeđenje postojećih tržišnih vrijednosti. Fleksibilna organizacija, brza reakcija na tržišne trendove, tehnička kompetencija i profesionalizam vrijednosti su kojima se KET nastoji nametnuti u poslovnom okruženju. Projekti iz područja industrije i energetike bili su osnova za ulazak u područje distribuirane proizvodnje s ciljem daljnje diversifikacije ponuda, kao što su energetska oporaba otpada, mikromreže, virtualne elektrane, obnovljivi izvori energije, spremanje energije i slično.