Ugovorena rekonstrukcija TS 110/35 kV Ston

29/09/2020

Hrvatski operator prijenosnog sustava prihvatio je kao najpovoljniju ponudu KONČAR – Inženjeringa za energetiku i transport za rekonstrukciju transformatorske stanice 110/35 kV Ston.

U rujnu 2020. godine Odlukom o odabiru Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) prihvatio je kao najpovoljniju ponudu KONČAR – Inženjeringa za energetiku i transport (KET) za rekonstrukciju Transformatorske stanice (TS) 110/35 kV Ston.

TS Ston predstavlja važnu čvorišnu točku prijenosne mreže na području južne Dalmacije. Postrojenje 110 kV s pripadajućim dalekovodima (DV) 110 kV Komolac i 110 kV Neum izvedeno je 1960. godine, dok je postrojenje 35 kV izgrađeno 1964. godine. S obzirom na starost postrojenja, zastarjelost i nepouzdanost visokonaponske opreme te iznimno loše stanje armirano-betonskih konstrukcija u 110 kV postrojenju i konstrukcije same zgrade upravljanja, kao i neadekvatan pristup pojedinim poljima, potrebno je izvesti sveobuhvatnu rekonstrukciju postrojenja, kako bi bilo sigurnije i pouzdanije za uporabu i održavanje.

Ugovor obuhvaća izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije TS Ston i projekta za zadnje stupove 35 kV DV Slano i DV Pijavično, kao i projekt izvedenog stanja po završetku svih radova, građevinske radove na rušenju postojećeg vanjskog postrojenja te izgradnju novog, uklanjanje postojećih zgrada unutar trafostanice i izgradnju nove pogonske zgrade, elektromontažne radove na ugradnji nove primarne opreme 110 kV postrojenja, sustav uzemljenja i na prespojima dalekovoda 110 kV, kao i nabavu i ugradnju sekundarne opreme, DC i AC sustava pomoćnih napajanja i drugo.

U realizaciji ovog projekta, uz KET, sudjelovat će isporukama opreme i pružanjem usluga KONČAREVA društva Elektronika i informatika, Montažni inženjering, Mjerni transformatori, Distributivni i specijalni transformatori, Aparati i postrojenja te Niskonaponske sklopke i prekidači.