Ugovorena rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj

29/05/2020

Potpisan ugovor za rekonstrukciju sustava vlastite potrošnje HE Senj

U svibnju 2020. godine je konzorcij KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) i Končar – Montažni inženjering (KMI) s HEP Proizvodnjom potpisao ugovor za rekonstrukciju sustava vlastite potrošnje HE Senj.

Ugovorom je obuhvaćena izgradnja novog 35(20) kV postrojenja za napajanje potrošača vlastite potrošnje HE Senj kao i ugradnja dva transformatora vlastite potrošnje 35(20)/0,4 kV (Končar) za potrebe napajanja ploče vlastite potrošnje vanjskog platoa.

He Senj puštena je u pogon 1966. godine, a strojarnica HE Senj je smještena pod zemljom u brdu Stražbenica iznad zaljeva u Maloj Grabovi pokraj Senja.

Postojeće rasklopno postrojenje 35 kV se nalazi u zgradi smještenoj neposredno uz upravljačku zgradu HE Senj, ispod rasklopnog postrojenja 220 kV i 110 kV, a 35 kV postrojenje se napaja preko regulacijskog transformatora 110/35 kV, 20 MVA. Kućni transformator 400 kVA za potrebe napajanja ploče vlastite potrošnje vanjskog platoa smješten je u prostoru postrojenja 35 kV iz kojeg se i napaja.

Ugovor uključuje nabavu opreme postrojenja 35(20) kV (primarna oprema (dva transformatora vlastite potrošnje Končar) i sekundarni sustav/oprema upravljanja, zaštite, mjerenja i signalizacije) te elektromontažne i građevinske radove.