Ugovorena izgradnja RP 110 kV u TS Zadar Istok

03/04/2020

Potpisan ugovor o isporuci opreme i izvođenju radova na izgradnji postrojenja 110 kV u TS 110/10(20)-35/10(20) kV Zadar Istok

U ožujku 2020. godine je KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava potpisao ugovor o isporuci opreme i izvođenju radova na izgradnji postrojenja 110 kV u TS 110/10(20)-35/10(20) kV Zadar Istok, kao i izgradnji priključnog dalekovoda za spoj na postojeći vod Biograd – Zadar. Rok isporuke robe i ugradnje opreme je 12 mjeseci.

Riječ je o izgradnji dijela zajedničkog elektroenergetskog objekta TS 110/10(20)–35/10(20) kV Zadar Istok, uključujući priključak na DV 110 kV Biograd – Zadar i KB rasplet 10(20) kV iz TS 110/10(20) kV Zadar istok, kojim će upravljati Hrvatski operator prijenosnog sustava i HEP – Operator distribucijskog sustava.

Valja napomenuti kako je u tijeku i izgradnja elektrotehničkog dijela objekta koju vodi HEP – Operator distribucijskog sustava, a izvođač je također KONČAR KET zajedno s ARIES ENERGETIKA.

Transformatorska stanica 110/20(10) – 35/20(10) kV Zadar Istok prati intenzivni porast konzuma distribucijske potrošnje na širem području grada Zadra te povezivanje autoceste na pomorski terminal Gaženica.

Ugovor uključuje nabavu opreme postrojenja 110 kV (primarna oprema i sekundarni sustav/oprema upravljanja, zaštite, mjerenja i signalizacije, uključujući i potrebni telekomunikacijski sustav), nabavu razvoda izmjeničnog napona, nabavu sustava za proizvodnju i razvod istosmjernog napona te elektromontažne i građevinske radove.

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju sljedeća Končareva društva: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika te Montažni inženjering.