Ugovor za zračnu luku Dubrovnik

15/12/2017

U prosincu 2017.g. društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d. (KONČAR-KET) je potpisalo ugovor za izgradnju transformatorskih stanica TS2 i TS3 koje će se izgraditi u sklopu projekta „Građenje infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik“.

U prosincu 2017.g. KONČAR-KET potpisao je ugovor za izgradnju transformatorskih stanica koje će se izgraditi u sklopu projekta „Građenje infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Zračna luka Dubrovnik opskrbljuje se električnom energijom preko dvije postojeće trafostanice unutar svog obuhvata, a KONČAR-KET je izvršio ugovor za rekonstrukciju jedne od njih u 2017. godini.

Jedan od problema u Zračnoj luci Dubrovnik je povremeni ispad glavnog izvora napajanja. S ciljem što sigurnijeg i stabilnijeg napajanja energetskog sustava Zračne luke Dubrovnik izvest će se razvod agregatskog napona putem srednjenaponskih kabela (SN), kojim će se povezati postojeće i buduće trafostanice.

Budućim razvojem zračne luke Dubrovnik postojeća transformatorska stanica neće više zadovoljavati potrebe za elektroenergetskim napajanjem zbog svojih tehničkih ograničenja (naponska razina, redundancija, pričuvni izvori itd.).Također, imajući u vidu važnost elektroenergetskog napajanja za sigurnost zračnog prometa i sve zahtjevnije standarde u pogledu pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja za zračne luke prema međunarodnim i hrvatskim propisima, nužno je postojeću transformatorsku stanicu proširiti i ugraditi tehnološki napredniju opremu. Jedna nova transformatorska stanica, u koju će se ugraditi i agregatsko postrojenje, služit će za napajanje potrošača na zapadnom dijelu zračne luke te će tako postati glavna energetska stanica u Zračnoj luci Dubrovnik.

Druga nova transformatorska stanica će služiti za napajanje potrošača na istočnom dijelu zračne luke. Ona će biti u potpunosti daljinski nadzirana i upravljana iz upravljačke prostorije smještene u postojećoj transformatorskoj stanici.

U realizaciji ugovora kroz isporuku opreme sudjeluju sljedeća društva iz KONČAR grupe: Električni aparati srednjeg napona, Elektronika i informatika te Sklopna postrojenja.

Rok realizacije ugovora je 24 mjeseca.