Ugovor za revitalizaciju TS 110/35/10kV Osijek 2

28/08/2018

Potpisan ugovor za revitalizaciju transformatorske stanice TS 110/35/10kV Osijek 2.

Riječ je o složenom zahvatu obzirom da dio postrojenja mora uvijek biti u funkciji, kao i da se pojedini radovi moraju obaviti u strogo zadanim rokovima (dio postrojenja vezan uz TE-TO Osijek), stoga se izvođenje vrši u koracima. U sklopu ugovora uklonit će se postojeći portali sabirnica, postojeći VN aparati sa postoljima i temeljima, postojeći energetski transformatori TR1 i TR2 sa pripadnim vezama, postojeći NN i SN kabelski kanali, kompletan postojeći sekundarni sustav, postrojenje za napajanje stlačenim zrakom i uljne jame u nadležnosti HOPS-a.

U kolovozu 2018. g. društvo KONČAR-Inženjering za energetiku i transport d.d. je sa naručiteljem Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) potpisalo ugovor za revitalizaciju trafostanice TS 110/35/10kV Osijek 2. Izvršit će se rekonstrukcija postojeće pogonske zgrade, izgradnja nove prostorije sekundarne opreme, izgradnja novih postolja sabirnica te sabirničkog sustava, izgradnja novih dalekovodnih portala, izgradnja novih portala visokih veza spojnog polja, izgradnja novih temelja za 2 transformatora i ugradnja novih transformatora 110/35/10 kV snage 40 MVA, ugradnja SF6 prekidača s motorno-opružnim pogonom nazivne prekidne moći 40 kA, ugradnja novih sabirničkih i vodnih rastavljača s elektromotornim pogonom, ugradnja novih mjernih transformatora, ugradnja novog sustava nadzora, upravljanja, zaštite i mjerenja za potrebe HOPS d.o.o., ugradnja novog sustava izmjeničnog i istosmjernog napajanja za potrebe HOPS d.o.o., izgradnja nove ograde, izgradnja novog sustava uzemljenja TS Osijek 2, izgradnja sustava gromobranske zaštite postrojenja i pogonske zgrade, izgradnja nove vanjske rasvjete, izgradnja novog sustava odvodnje sa platoa TS, zajedno sa novom uljnom jamom za potrebe HOPS-a, izgradnja novih prometnica unutar TS, izgradnja novih kabelskih kanala i kabelskih veza, izmještanje postojećih 10 kV i 35 kV kabela.

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i slijedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika, Niskonaponske sklopke i prekidači te Distributivni i specijalni transformatori.

Planirani rok završetka je 4 godine, a vrijednost ugovora iznosi više od 38 milijuna kuna.