Ugovor za rekonstrukciju TS 110/20kV Rab

15/07/2019

Potpisan ugovor za dobavu opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji TS 110/20kV Rab

U srpnju 2019. društvo KONČAR-Inženjering za energetiku i transport je sa naručiteljem HEP-Operator distribucijskog sustava potpisalo ugovor za dobavu opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji TS 110/20kV Rab.

Glavni razlog rekonstrukcije TS 110/20kV Rab je mogućnost prijenosa više energije, smanjenje gubitaka u mreži i znatno poboljšanje kvalitete i raspoloživosti opskrbe električnom energijom otoka Raba. Postojeće 20 kV postrojenje, osim što je već relativno zastarjelo (30 godina), je na granici nazivnih opterećenja čime je onemogućeno povećanje instalirane snage, a time i daljnje proširenje 20 kV mreže.

Postojeće 20 kV postrojenje će se zamijeniti novim, u novoj zgradi na platou 110 kV postrojenja, kako bi se osiguralo sigurno i raspoloživo napajanje područja otoka Raba prema novopredviđenoj jednopolnoj shemi. Nakon izgradnje novog 20 kV postrojenja, premještanjem kabelskih priključaka 20 kV vodnih polja na novo postrojenje, omogućava se potpuna demontaža postojećeg 20 kV postrojenja i pripadnih sekundarnih sustava u donjoj zgradi, čime se ista može prenamijeniti u druge svrhe.

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i slijedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika, Distributivni i specijalni transformatori, Niskonaponske sklopke i prekidači te Mjerni transformatori.

Planirani rok završetka je 240 dana.