Ugovor za rekonstrukciju TS 110/10(20) kV Biograd

05/11/2019

Potpisan ugovor za rekonstrukciju TS 110/10(20) kV Biograd

U studenom 2019. g. društvo KONČAR-Inženjering za energetiku i transport je s Naručiteljem HEP-Operatorom distribucijskog sustava potpisalo ugovor za rekonstrukciju TS 110/10(20)kV Biograd.

Rekonstrukcijom TS 110/20(10) kV Biograd omogućiti će se priključci novih 20(10) kV vodova, povećanje konzuma i priključak novih potrošača na 10(20)kV mrežu, kao i prijelaz na rezonantno uzemljenje zvjezdišta 20(10) kV mreže.

U sklopu ugovora isporučiti će se i ugraditi novo 20kV postrojenje koje će se sastojati od u cijelosti dogotovljenih, tipski i komadno ispitanih, metalom oklopljenih i plinom SF6 izoliranih kompaktnih sklopnih blokova s izoliranim sabirnicama, nazivnog napona 24 kV, tipa KSMA-24.

Rekonstrukcija TS 110/10(20)kV Biograd u cijelosti obuhvaća:

  • ugradnju novog postrojenja 20(10) kV, tipa KSMA-24;
  • ugradnju i puštanje u rad sustava za dojavu i otkrivanje požara
  • novi razvod izmjeničnog napajanja 400V, 50Hz
  • novi razvod istosmjernog napajanja 110V
  • ispitivanje i puštanje u rad novougrađene opreme
  • izradu izvedbenog projekta

 

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i sljedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja te Elektronika i informatika.

Planirani rok završetka je 24 mjeseca.