Ugovor za izgradnju vodnih polja Rakitje 1 i 2 u TS 110/20 kV Botinec

15/03/2019

U ožujku 2019. g. društvo KONČAR-Inženjering za energetiku i transport d.d. je sa naručiteljem Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) potpisalo ugovor za izgradnju vodnih polja 110kV Rakitje 1 i 2 u TS 110/20 kV Botinec.

Riječ je o složenom zahvatu s obzirom da postrojenje mora uvijek biti u funkciji uz što je moguće manje isključenja tijekom izgradnje. U sklopu ugovora izvest će se građevinski radovi na izgradnji temelja i montaži čelične konstrukcije aparata te izgradnji kabelske kanalizacije i uzemljenja na platou dva nova vodna polja.

Izvršit će se ugradnja  SF6 prekidača s motorno-opružnim pogonom nazivne prekidne moći 40 kA, ugradnja novih sabirničkih i vodnih rastavljača s elektromotornim pogonom, ugradnja novih mjernih transformatora i odvodnika prenapona, ugradnja novog sustava nadzora, upravljanja, zaštite i mjerenja te nadogradnja sustava istosmjernog napajanja za potrebe novih vodnih polja HOPS d.o.o.

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i slijedeća društva iz grupe KONČAR: Montažni inženjering, Mjerni transformatori.

Planirani rok završetka je 10.01.2020, a vrijednost ugovora iznosi 6,6 milijuna kuna.