Ugovor za izgradnju TS 35/20(10) kV Lećevica

25/06/2020

KONČAR-Inženjering za energetiku i transport d.d. je s Naručiteljem HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. potpisao ugovor za dobavu opreme i izvođenje radova za izgradnju TS 35/20(10)kV Lećevica

TS 35/20(10) kV Lećevica izgradit će se radi elektroopskrbe novog konzuma (ŽCGO Kladnjice, investitora Regionalni centar Čistog okoliša d.o.o.) te poboljšanja elektroopskrbe postojećih i priključenja novih potrošača na području općine Lećevica.

U sklopu ugovora će se isporučiti i ugraditi nova 35kV i 20kV postrojenja, energetski transformatori 35/20(10)kV, 4 MVA, pomoćni sustavi za opskrbu AC i DC naponom te oprema za daljinski nadzor, zaštitu i upravljanje.

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i slijedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika, Distributivni i specijalni transformatori te Mjerni transformatori.

Planirani rok završetka je 20 mjeseci.