Ugovor za izgradnju rasklopišta 35kV Žutica

15/07/2019

Potpisan ugovor za izgradnju rasklopišta 35kV Žutica

U srpnju 2019. društvo KONČAR-Inženjering za energetiku i transport je sa naručiteljem HEP-Operator distribucijskog sustava potpisalo ugovor za izgradnju rasklopišta 35kV Žutica.

Predmetna rasklopna stanica potrebna je zbog priključenja potrošača u naftnom polju Žutica. Zahtijevana snaga priključka iznosi 4,5 MW te je sukladno Mrežnim pravilima (NN 36/2006) potreban priključak potrošača na srednji napon.

Predmetno rasklopište će pri tome služiti kao susretno postrojenje u kojem će se obavljati predaja električne energije na kabelskim završecima korisnikova kabela u HEP-ovom vodnom polju.

Ovim projektom je predviđena izgradnja rasklopišta, opremanje rasklopišta elektro opremom SN postrojenja, NN razvodi i pomoćni razvodi, te uključivanje u sustav daljinskog vođenja Elektre Križ.

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i slijedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika, Distributivni i specijalni transformatori te Mjerni transformatori.

Planirani rok završetka je 12 mjeseci.