Ugovor za isporuku i ugradnju opreme za osiguranje 49 željezničko-cestovnih prijelaza i jednog pješačkog prijelaza

30/05/2019

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport je s tvrtkom HŽ INFRASTRUKTURA potpisao ugovor za isporuku i ugradnju opreme za osiguranje 49 željezničko-cestovnih prijelaza (ŽCP) i jednog pješačkog prijelaza (PP)

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (Končar KET) je s tvrtkom HŽ INFRASTRUKTURA potpisao ugovor za isporuku i ugradnju opreme za osiguranje 49 željezničko-cestovnih prijelaza (ŽCP) i jednog pješačkog prijelaza (PP) na 50 lokacija u Republici Hrvatskoj po principu ključ u ruke.  Opseg ugovora obuhvaća od organizacije gradilišta, izrade izvedbenih elektrotehničkih projekata, proizvodnje opreme, preko građevinskih radova instalacija i ispitivanja, ishođenja potrebnih dozvola do puštanja u uporabu.

Ugovor obuhvaća 35 uređaja KS (uređaje koje uključuje vlak nailaskom na uključne elemente, kontrola uključenja i ispravnosti obavlja se pomoću kontrolnih signala ugrađenih na propisanoj udaljenosti) 10 uređaja tipa DK (uređaje koje uključuje vlak nailaskom na uključne elemente, kontrola ispravnosti se obavlja daljinski u trajno zaposjednutom službenom mjestu) i  5 uređaja tipa PO (uređaje u ovisnosti s voznim putevima koji se uključuju postavljanjem voznih puteva i kontroliraju na glavnim signalima s kojima su u ovisnosti).

Specifičnost projekta jest i ta da je prilikom izvođenja radova na osiguranju ŽCP-a novim uređajem potrebno privremeno regulirati cestovni i željeznički promet te odvijanje istih uskladiti s procesom izvođenja radova kako bi utjecaj na odvijanje prometa bio što je moguće manji.

Centralni logički uređaj KLC3 osiguranja ŽCP-a koji upravlja s vanjskim elementima poput  signala, kontrolnih signala, polubranicima, balizama i slično je treća generacija Končarevih uređaja takve namjene koji je u potpunosti razvijen unutar grupe Končar u suradnji Končar KET-a i Končar Instituta prema najvišim referentnim standardima te odgovarati tehničkim specifikacijama HŽ-ovih normi.

Rok izvođenja je 27 mjeseci od dana potpisa ugovora, a dinamika realizacije odvijati će se u 5 grupa s oko 10 instalacija po grupi.

Vrijednost ugovora je više od 72 milijuna kuna.

U ovom ugovoru osim KET-a uključeni su i  Končareva društva Institut i Inem.