Ugovor za dobavu, isporuku i ugradnju elektro opreme u TS 110/20(10)kV Zadar Istok

01/02/2019

KONČAR-Inženjering za energetiku i transport potpisao je s naručiteljem HEP-Operator distribucijskog sustava ugovor za dobavu, isporuku i ugradnju elektro opreme u TS Zadar Istok

U veljači 2019. g. društvo KONČAR-Inženjering za energetiku i transport d.d. (KONČAR-KET) potpisalo je s naručiteljem HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ugovor za dobavu, isporuku i ugradnju elektro opreme u TS 110/20(10) – 35/20(10)kV Zadar Istok.

Predmet ugovora izgradnja je elektrotehničkog dijela nove transformatorske stanice 110/20(10) – 35(20)10 kV Zadar Istok – II. faza I. etapa, što podrazumijeva isporuku opreme, izvedbu elektromontažnih radova te puštanje u rad. Ugovorna dokumentacija zasniva se na glavnom projektu kojim je razrađeno rješenje postrojenja 110, 35 i 20(10) kV s dvije transformatorske jedinice 2x40MVA. Koncepcija tehničkog rješenja zasnovana je na osnovnim postavkama za građenje složenih transformatorskih stanica visokih naponskih razina u mreži Hrvatske elektroprivrede, u posebnim uvjetima nepovoljnih konfiguracija terena i oštrih zahtjeva zaštite okoliša.

U sklopu ugovora ugradit će se i pustiti u rad sljedeće tehnološke cjeline:

  • Postrojenje 35 kV unutrašnje izvedbe sastavljeno iz zrakom izoliranih sklopnih blokova
  • Postrojenje 20(10) kV unutrašnje izvedbe sastavljeno iz zrakom izoliranih sklopnih blokova,
  • Kompenzacijske prigušnice 5.77/11.55 kV, 1727/6910 kVA, 300/600 A, kontinuirana regulacija, za trajni pogon
  • Maloomski otpornik za unutrašnju montažu,
  • Transformatori vlastite potrošnje
  • Sekundarne oprema upravljanja, regulacije, zaštite, mjerenja, signalizacija i telekomunikacija,
  • Sustavi izmjeničnog i istosmjernog napajanja,
  • Uzemljenje, električne instalacije i rasvjeta transformatorske stanice,
  • Sustav dojave i otkrivanja požara te internog video nadzora.

U sklopu ugovora društvo KONČAR-KET izradit će kompletan izvedbeni elektrotehnički projekt.

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i sljedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja, Mali električni strojevi, Elektronika i informatika, Niskonaponske sklopke i prekidači, Distributivni i specijalni transformatori te Mjerni transformatori.

Planirani rok završetka je 26 mjeseci, a vrijednost ugovora iznosi 18,4 milijuna kuna.

Realizacijom ovog ugovora povećat će se sigurnost opskrbe električnom energijom šireg Zadarskog područja.