TS 110/35/10(20)kV Prelog i TS 35/10(20)kV Bjelovar 2

31/08/2020

Potpisani ugovori za rekonstrukciju dviju transformatosrskih stanica

Tijekom srpnja i kolovoza 2020. godine društvo KONČAR-Inženjering za energetiku i transport je s Naručiteljem HEP – Operator distribucijskog sustava potpisalo ugovore za rekonstrukciju TS 110/35/10(20)kV Prelog – distribucijski dio i TS 35/10(20)kV Bjelovar 2.

TS Bjelovar 2 je izgrađena 1978. g. i od tada je kontinuirano u pogonu. Zbog dotrajalosti opreme i uvođenja novih tehnologija, a u svrhu sigurne isporuke električne energije kupcima priključenim na distribucijsku mrežu preko TS Bjelovar 2, potrebno je postojeću primarnu te opremu nadzora, zaštite i upravljanja zamjeniti novom. Da bi bilo moguće ugraditi novu opremu postrebno je izvršiti i određene prilagodbe u građevinskom dijelu objekta.

Transformatorska stanica 110/35/10(20) kV Prelog izgrađena je 1963. godine, a zadnja rekonstrukcija (dogradnja) napravljena je 1978. godine. Transformatorska stanica Prelog je jedna od dviju napojnih točaka distribucijskoga područja. Razgraničenje s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS) je na 35 kV prikljucku  transformatora T1 i T2 (VN/SN) 110/35 kV (40+20 MVA) pri čemu su transformatori VN/SN u vlasništvu i nadležnosti HOPS-a, PrP Zagreb.  U sklopu rekonstrukcije isporučit će se nova SN i NN postrojenja, oprema nadzora, zaštite i upravljanja, tehnička zaštita te građevinski radovi na uređenju objekta.

U sklopu realizacije ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i slijedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika, Distributivni i specijalni transformatori, Niskonaponske sklopke i prekidači te Mjerni transformatori.

Planirani rok završetka za oba ugovora je 24 mjeseca.