TS 110/20 kV Rimac Campus u probnom radu

10/02/2024

U svrhu opskrbe električnom energijom proizvodnog pogona Rimac Campus i budućeg ispitnog pogona za baterijske sklopove "Testing" KONČAR – Inženjering izgradio je transformatorsku stanicu TS 110/20 kV Rimac Campus koja je sredinom listopada 2023. godine puštena u probni rad.

Priključak novoizgrađene transformatorske stanice realiziran je preko Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) i to na 110 kV naponu priključenjem na postojeći dalekovod 110 kV DV Rakitje – Tumbri 3, a očekivana potrebna snaga za opskrbu oba pogona je 20 MW. Važno je istaknuti da je zanimljivost ove transformatorske stanice ta što je izgrađena kao dvije dilatirane građevine temeljem dvije različite građevinske dozvole.
Osim 110 kV dijela postrojenja, koje je u sustavu vođenja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS), za transformaciju su ugrađena dva energetska transformatora 110/20 kV, 20 MVA i 20 kV postrojenje te dva transformatora vlastite potrošnje 20/0,4 kV, 250 kVA koji su u sustavu vođenja RIMAC Technology-a. Pogonska zgrada 110 kV postrojenja i priključni krajnji zatezni dalekovodni stupovi bit će u vlasništvu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS), a pogonska zgrada 20 kV postrojenja i energetski transformatori 110/20 kV, 20 MVA u vlasništvu Investitora RIMAC Technology. Uz provedbu probnog rada u tijeku je i predaja zahtjeva za tehničke preglede građevina u svrhu izdavanja uporabnih dozvola.