Sincro.Grid ICT projekt

01/10/2020

Provedena prva u potpunosti automatska Q-U regulacija prijenosne mreže HOPS-a

Tijekom rujna 2020. godine u sklopu Sincro.Grid ICT projekta nastavljeni su radovi na provođenju operativnih ispitivanja sustava Volt-Var Control (VVC) za Q-U regulaciju napona i tokova jalove snage prijenosne mreže HOPS-a sa ciljem smanjivanja gubitaka djelatne snage sustava uz poštivanje svih sigurnosnih ograničenja elemenata elektroenergetskog sustava (EES). Zadnji dan ove skupine preSAT  ispitivanja, 30.09.2020 u period od 09:00 do 13:00 sati proveli smo kompletno automatsko Q-U reguliranje EES-a prijenosnog područja Zagreb. U periodu od 4 sata, Q-U sustav je radio u zatvorenoj autonomnoj petlji bez intervencije dispečera, operatera i sistem inženjera sa slanjem izračunatih upravljačkih naloga svakih 30 minuta na mrežne transformatore u TS Mraclin, TS Međurić, TS Žerjavinec (ukupno 7 transformatora). EES sustav nakon izvršenja naloga je reagirao promjenom tokova snaga te iznosima napona u čvorištima. Novo stanje EES-a je zaprimljeno stvarnom vremenu u SCADA/EMS sustavu u Nacionalnom dispečerskom sustavu HOPS-a te poslano kao ulaz za novi ciklus izračuna u VVC sustavu. Dodatno u popodnevnim satima ispitani su i poluautomatski i rucni mod rada kontroliranim slanjem naloga od strane dispecera.

Prikupljeni podaci i iskustvo poslužiti će za kompletnu analizu programskog sustava te dorade rubnih uvjeta ali i za energetsku analizu stanja EES-a za vrijeme ispitivanja sagledavanjem doprinosa Q-U sustava ukupnom optimiranju i smanjenju gubitaka EES-a HOPS-a. Nastavak ispitivanja koja su predviđena za kraj 10. i početak 11 mjeseca obuhvaćaju aktivaciju Q-U sustava u automatskoj zatvorenoj petlji nad cijelom prijenosnom mrežom HOPS-a uključenjem dodatnih regulacijskih elemenata (transformatora, generatora, prigušnica) u transformatorskim stanicama i elektranama.