Sastanak studijskog odbora za pogon i vođenje EES-a

07/06/2023

KONČAR – Inženjering bio je domaćin 59. radnog sastanka studijskog odbora (SO) C2 (Pogon i vođenje EES-a) Hrvatskog ogranka međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave (HRO CIGRE).

Osim uobičajenih tema vezanih uz djelovanje odbora i njegovog sudjelovanja u organizaciji i pripremi predstojećeg 16. savjetovanja HRO CIGRE u Šibeniku održana su i tri stručna predavanja. Kolega dr. sc. Krešimir Vrdoljak održao je predavanje o ekonomskim i energetskim doprinosima centara proizvodnje u procesima planiranja i operativnog odlučivanja, dr. sc. Domagoj Peharda o novostima u primjeni CIM standarda, a Tomislav Stupić o projektu nadogradnje centralnog SCADA/EMS sustava vođenja HOPS-a. Radni sastanak vodio je predsjednik odbora mr. sc. Danko Blažević iz HOPS-a, uz prisutne članove iz HOPS-a, CROPEX-a, KONČAR-a, EIHP-a, FSB-a, FER-a, FERIT-a, Sveučilišta Sjever i HEP Proizvodnje.