Revitalizirana Crpna hidroelektrana Fužine

01/10/2017

CHE Fužine spremna je za puštanje u probni rad

U sklopu programa obnove hidroelektrana HEP – Proizvodnja, Sektor za hidroelektrane, potkraj lipnja 2015. godine ugovorio je s KONČAR – Inženjeringom za energetiku i transport (KET) revitalizaciju Crpne hidroelektrane (CHE) Fužine u vrijednosti većoj od 19 milijuna kuna. Prema planu, KET je u listopadu 2017. godine završio sve potrebne radove, montažu i ispitivanje opreme te je CHE Fužine spremna za puštanje u probni rad.

Elektrana se nalazi pet kilometara jugozapadno od Fužina i izgrađena je 1957. godine, a KONČAR je i tada bio jedan od isporučitelja opreme. Za svoj rad koristi vodeni pad između akumulacije Lokvarskog jezera i umjetnog jezera Bajer, a ujedno služi za prebacivanje vode iz donjeg jezera Bajer u gornje Lokvarsko jezero. U tu svrhu, u strojarnici je ugrađen jedan agregat na čijem se vrhu nalazi motor-generator, u sredini je vodna turbina tipa Francis, dok je na donjem kraju centrifugalna crpka.

Uz zamjenu postojećeg motor-generatora nominalne snage 4,8 MW / 5,0 MVA novim povećane snage 6,5 MW / 6,7 MVA sa svim pomoćnim sustavima, posao je obuhvaćao i isporuku dijela sekundarnih sustava (uzbuda, zaštita…) te rekonstrukciju privodnog aparata crpke agregata i zamjenu turbinskog vratila.

Uz KET, na projektu su sudjelovali KONČAR – Generatori i motori isporukom motor – generatora, KONČAR – Elektronika i informatika pripadajućim sustavom uzbude, KONČAR – Institut za elektrotehniku isporukom dijela sustava monitoringa, KONČAR – Sklopna postrojenja ormarima postrojenja generatorskog napona i KONČAR – Montažni inženjering demontažom stare te montažom nove opreme. Za turbinsku opremu i radove bio je zadužen partner iz Slovenije – Kolektor Turboinštitut.

Revitalizacijom opreme elektrane, uz povećanje instalirane snage agregata, produljit će se životni vijek postrojenja, povećati pogonska pouzdanost i sigurnost pogona te smanjiti troškovi održavanja. Zamjenom istrošenih i dotrajalih dijelova smanjit će se rizik od dugotrajnih zastoja u radu, većih i ozbiljnijih havarija u pogonu te izbjeći mogući gubitak u proizvodnji električne energije na CHE Fužine i GHE Vinodol.

Bez obzira na relativno malu instaliranu snagu postrojenja, CHE Fužine važna je Hidroenergetskom sustavu Vinodol. Godišnje prosječno precrpi oko 8.300.000 m3 vode. Crpnim radom pridonese oko 11.700 MWh električne energije, koja se proizvede u GHE Vinodol, u dijelu pogona u Triblju. U turbinskom radu godišnje prosječno proizvede 4040 MWh pa zajedno s crpnim radom njen ukupni doprinos ukupnoj godišnjoj proizvodnji HES-a Vinodol iznosi 15.740 MWh. Ova elektrana također djelomice regulira vodotok Ličanke te sprječava plavljenje nizvodnih naselja.

Nakon probnog rada, polovicom 2018. godine predviđen je tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole.