Revitalizacija SCADA sustava u Plinacru

07/08/2018

Izvršena primopredaja revitaliziranog SCADA sustava

Početkom kolovoza 2018. godine izvršena je primopredaja revitaliziranog SCADA sustava Plinacru, hrvatskom operateru plinskog transportnog sustava. Tijekom projekta „Revitalizacija SCADA sustava“, ugovorene vrijednosti od 11,5 milijuna kuna, Končar KET je izvršio zamjenu i integraciju sklopovske i programske opreme u Nacionalnom dispečerskom centru (NDC) i Redundantnom dispečerskom centru (RDC) s detaljnijim tvorničkim testiranjima te višestrukim specifičnim testiranjima na lokaciji Naručitelja. Također, Končar KET je izvršio edukaciju sistemskog i dispečerskog osoblja Naručitelja te isporučio projektnu dokumentaciju. Cijeli projekt završen je prije isteka 24 mjesečnog roka.

Djelatnici Sektora upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta Plinacra koriste isporučeni SCADA sustav s uključenim naprednim sustavima poput sustava za prognoziranje potrošnje te sustava za dinamičku simulaciju plinske mreže u realnom i budućem vremenu za svakodnevni i cjelodnevni nadzor i upravljanje cjelokupne transportne plinske mreže. U potpunosti jednake funkcionalnosti SCADA sustava su implementirane u NDC i RDC koji su brojnim optičkim, radijskim i GPRS vezama povezani s nekoliko stotina tehnoloških objekata plinskog transportnog sustava. Navedeni dispečerski centri se tijekom normalnog rada, odnosno kada postoji komunikacija između centara, ponašaju kao jedan veliki SCADA centar tj. čine logičku cjelinu. U slučaju prekida komunikacije između njih, svaki od njih može, s visokim stupnjem automatizacije, u potpunosti preuzeti nadzor i upravljanje nad plinskim transportnim sustavom. U duhu sve veće zaštite kritičnih IT sustava i usporedno s projektnom implementacijom niza novih i poboljšanih postojećih SCADA funkcionalnosti, sigurnost novog SCADA sustava je podignuta na značajno višu razinu. U skladu s time, po prvi put izvršeno je detaljno sigurnosno ispitivanje, odnosno procjena ranjivosti SCADA sustava koje je ukazalo na određene manje ranjivosti sustava koje su potom uklonjene. Na taj način osigurana je maksimalna zaštita Plinacrovog SCADA sustava.

Končar je pouzdan Plinacrov partner na području sustava nadzora i upravljanja plinskim transportnim sustavom još od kraja 1970-tih kada je isporučio prvi dispečerski centar pravnom prethodniku Plinacra. Nakon toga uslijedio je niz uspješno realiziranih projekata vezanih za SCADA sustave, a koji su potvrda dugogodišnje uspješne poslovne suradnje Končara i Plinacra.