Rekonstrukcija HE Ozalj 1

18/10/2018

Završena druga etapa rekonstrukcije HE Ozalj

Pogon HE Ozalj sastoji se od dvije odvojene hidroelektrane: HE Ozalj 1 i HE Ozalj 2. To su protočne pribranske elektrane, smještene na rijeci Kupi u njenom srednjem toku u gradu Ozlju. HE Ozalj 1 smještena je na desnoj obali rijeke Kupe, a nasuprot nje na lijevoj obali HE Ozalj II. Hidroelektrane koriste vode s oborinskog područja gornjeg i srednjeg toka rijeke Kupe površine oko 2190 km2. HE Ozalj 1 je najstarija hidroelektrana u Hrvatskoj koja još uvijek proizvodi električnu energiju u izvornom objektu otkako je puštena u rad 1908. godine pod imenom „Munjara grada Karlovca” za potrebe rasvjete grada Karlovca. Strojarnica HE Ozalj 1 građena je u stilu neoromantizma i predstavlja jedinstven primjer industrijske arhitekture s početka dvadesetog stoljeća te ima izuzetno značenje kao tehničko kulturno dobro.

Obzirom na povijesnu vrijednost, objekt je pod stalnim nadzorom konzervatorskog odjela Karlovac, Uprave za zaštitu kulturne baštine i Ministarstva kulture RH te se svi radovi moraju izvoditi s posebnom pažnjom.

Prije rekonstrukcije HE Ozalj 1 imala je 3 agregata po 1,2 MVA.

 

Nakon rekonstrukcije na HE Ozalj 1 bit će zamijenjena oprema kojoj je pri kraju vijek trajanja te podignuta snaga generatora na 1,7 MVA po jedinici.

 

Opseg rekonstrukcije je sljedeći:

–              Zamjena 3 generatora uz uvjet očuvanja izvornog izgleda generatora

–              Zamjena 3 sustava uzbude generatora

–              Rekonstrukcija napajanja na srednjem naponu

–             Isporuka novog 5 i 10 kV postrojenja i ukidanje postrojenja 35 kV

–              Isporuka energetskog transformatora 10/5 kV, 6 MVA i transformatora vlastite potrošnje

–              Novi sustav USZMR i PROCIS

–              Isporuka NN napajanja za pomoćne pogone, rasvjetu i uzemljenje

–              Rekonstrukcija pomoćnog istosmjernog napajanja

–              Rekonstrukcija strojarske opreme: turbinska regulacija, sustav rashladne vode, sustav komprimiranog zraka niskog tlaka, ventilacija strojarnice

–              Arhitektonski i građevinski zahvati nužni za ugradnju nove opreme

–              Oprema za poboljšanje uvjeta zaštite od požara.

Rekonstrukcija se izvodi u 3 etape. Radovi u prvoj etapi trajali su od 15.05.2017. do 30.04.2018. kada je nakon tehničkog pregleda prve etape dobivena uporabna dozvola za prvu etapu rekonstrukcije.

Opseg rekonstrukcije prve etape bio je:

–              Zamjena generatora A

–              Zamjena 3 sustava uzbude generatora

–              Rekonstrukcija napajanja na srednjem naponu

–             Isporuka novog 5 i 10 kV postrojenja i ukidanje postrojenja 35 kV

–              Isporuka energetskog transformatora 10/5 kV, 6 MVA i transformatora vlastite potrošnje

–              Novi sustav USZMR i PROCIS

–              Isporuka NN napajanja za pomoćne pogone, rasvjetu i uzemljenje

–              Rekonstrukcija pomoćnog istosmjernog napajanja

–              Rekonstrukcija strojarske opreme: turbinska regulacija agregata A, sustav rashladne vode, sustav komprimiranog zraka niskog tlaka, ventilacija strojarnice.

Druga etapa počela je 15.05.2018.

Do 15.10.2018. završeni su svi montažni radovi, sinkroniziran je agregat B na mrežu i uspješno su obavljena sva predviđena ispitivanja.

U drugoj etapi do kraja 2018. godine još je u planu obaviti tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu za drugu etapu.

Opseg rekonstrukcije druge etape bio je:

–              Zamjena generatora B

–              Rekonstrukcija strojarske opreme: turbinska regulacija agregata B i C

–              Prilagodbe na sustavu USZMR i PROCIS zbog zamjene generatora B i turbinske regulacije agregata B i C.

Rekonstrukcija u trećoj etapi prema planu počinje 15.05.2019. i trajat će do 15.10.2019. godine. Opseg rekonstrukcije treće etape bit će zamjena generatora C.