Rekonstrukcija HE Ozalj 1

20/04/2020

U tijeku su pripreme za tehnički pregled posljednje etape rekonstrukcije HE Ozalj 1

Pogon HE Ozalj sastoji se od dvije odvojene hidroelektrane: HE Ozalj 1 i HE Ozalj 2. To su protočne pribranske elektrane, smještene na rijeci Kupi u njenom srednjem toku u gradu Ozlju. HE Ozalj 1 smještena je na desnoj obali rijeke Kupe, a nasuprot nje na lijevoj obali HE Ozalj 2. Hidroelektrane koriste vode s oborinskog područja gornjeg i srednjeg toka rijeke Kupe površine oko 2190 km2.

 

HE Ozalj 1 je najstarija hidroelektrana u Hrvatskoj koja još uvijek proizvodi električnu energiju u izvornom objektu od kako je puštena u rad 1908. g. (tada za potrebe rasvjete grada Karlovca), pod imenom „Munjara grada Karlovca”. Strojarnica HE Ozalj 1 građena je u stilu neoromantizma i predstavlja izvanredan primjer industrijske arhitekture s početka dvadesetog stoljeća te ima izuzetno značenje kao tehničko kulturno dobro.

 

HE Ozalj 1 prije rekonstrukcije imala je 3 agregata po 1,2 MVA. Rekonstrukcijom je snaga podignuta na 3 x 1,7 MVA.

 

Rekonstrukcije je izvedena u 3 etape. Radovi u prvoj etapi trajali su od 15.05.2017. do 30.04.2018. kada je nakon tehničkog pregleda prve etape dobivena uporabna dozvola za prvu etapu rekonstrukcije.

Opseg rekonstrukcije prve etape bio je:

 • Zamjena generatora A
 • Zamjena sva 3 sustava uzbude generatora
 • Rekonstrukcija napajanja na srednjem naponu. Isporuka novog 5 i 10 kV postrojenja i ukidanje postrojenja 35 kV
 • Isporuka energetskog transformatora 10/5 kV, 6 MVA i transformatora vlastite potrošnje
 • Novi sustav USZMR i PROCIS
 • Isporuka NN napajanje za pomoćne pogone, rasvjetu i uzemljenje
 • Rekonstrukcija pomoćnog istosmjernog napajanja
 • Rekonstrukcija strojarske opreme: turbinska regulacija agregata A, sustav rashladne vode, sustav komprimiranog zraka niskog tlaka, ventilacija strojarnice

 

Radovi u drugoj etapi trajali su od 15.05.2018. do 15.10.2018. kada je nakon tehničkog pregleda druge etape dobivena uporabna dozvola za drugu etapu rekonstrukcije.

Opseg rekonstrukcije druge etape bio je:

 • Zamjena generatora B
 • Rekonstrukcija strojarske opreme: turbinska regulacija agregata B i C
 • Prilagodbe na sustavu USZMR i PROCIS zbog zamjene generatora B i turbinske regulacije agregata B i C

 

Radovi u trećoj etapi trajali su od 15.05.2019. do 15.10.2019. godine.

Opseg rekonstrukcije treće etape bio je:

 • Zamjena generatora C

Prilagodba na sustavu USZMR i PROCIS zbog zamjene generatora C