Realiziran ugovor za transformatorsku stanicu u BiH

02/07/2018

Izvršen je interni tehnički pregled te primopredaja objekta prijenosne trafostanice, TS 110/35/10 kV Žepče

Društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) d.d. je krajem travnja 2017. godine u Banja Luci s Elektroprijenosom BiH, kao lider konzorcija, potpisalo ugovor za projekt izgradnje prijenosne trafostanice, TS 110/35/10 kV Žepče ugovorene vrijednosti od 1,37 milijuna EUR.

U sklopu ugovora izvršeno je sljedeće: izrada projektne dokumentacije, pribavljanje suglasnosti i dozvola, isporuka transformatora, primarne i sekundarne opreme, te izvođenje pripadajućih elektromontažnih i građevinskih radova. Tijekom 2017. i 2018. godine KET je uspješno realizirao ugovor. Izvršen je interni tehnički pregled, primopredaja objekta i konačan obračun.

Osim KET-a u ugovorima su iz grupe Končar sudjelovala i društva: Distributivni i specijalni transformatori (energetski transformator 20 MVA), Mjerni transformatori (strujni i naponski 110 kV transformatori), Aparati i postrojenja (110 kV prekidači i rastavljači), Niskonaponske sklopke i prekidači (otpornik za uzemljenje zvjezdišta SN strane transformatora).

Ovaj projekt je vrlo važan za dotrajalu i ratom devastiranu prijenosnu mrežu BiH, a čija se daljnja ulaganja u mrežu očekuju i u budućnosti. Uspješnom realizacijom ovog projekta KONČAR se pokazao iskusnim i kvalitetnim, pouzdanim i poželjnim Izvođačem radova u složenoj izgradnji prijenosnih transformatorskih stanica. Realizacijom projekta u zadanom roku osigurana je daljnja referenca i zadovoljstvo Investitora.