Radovi na HE Vacha, Bugarska u punom zamahu

26/02/2021

Prva faza rekonstrukcije 110 kV rasklopišta HE Vacha

Bugarska je trenutno jedno od radilišta izvan Hrvatske sa najvećim angažmanom djelatnika Končar Inženjeringa za energetiku i transport. Pored ranije otvorenih radilišta na hidroelektranama Belmeken, Momina Klisura i Sestrimo, započeli su i radovi prve faze rekonstrukcije 110 kV rasklopišta na HE Vacha u sklopu realizacije ugovora  “Rehabilitation of Vacha-1 HPP 110 kV switchyard and other HPP systems of integrated control”. Radovi u rasklopištu se sastoje od  kompletne demontaže postojeće primarne i sekundarne opreme, građevinskih radova koji uključuju uklanjanje postojećih temelja, izgradnju novih temelja, građevinsku sanaciju postojećih AB kabelskih kanala,  montažu novo isporučene pocinčane  čelične konstrukcije, primarne  i sekundarne opreme rasklopišta te  ispitivanje i puštanje u rad.

Paralelno s radovima u rasklopištu završeni su građevinsko obrtnički radovi u prostoriji nove upravljačnice na hidroelektrani HE Vacha-1  te je završena montaža ormara relejne zaštite 110 kV vodnih polja, ormara električnih mjerenja  te  AC i DC razvodnih ormara. Uskoro se očekuje   i isporuka svih preostalih upravljačkih ormara obzirom da su sva tvornička ispitivanja uspješno završena.

Završena je montaža nove Francis turbine agregata 2  do faze slobodne turbinske osovine  te je u tijeku isporuka i montaža  generatora. Radovi na montaži primarne opreme agregata 2 planiraju se završiti  tokom prvog tjedna ožujka.

Na agregatu 3 u tijeku je montaža hidrauličkih agregata turbinske regulacije i predturbinskog zatvarača a na agregatu 4. Naručitelj  trenutno samostalno  izvodi rekonstrukciju primarne  opreme čijim završetkom će se steći uvjeti za početak radova na montaži sekundarne opreme iz ugovornog opsega.