Puštanje u rad TS 110/35 kV Pokuplje

27/05/2018

Rekonstruirana TS 110/35 kV Pokuplje puštena je u rad

U svibnju 2018. godine u rad je puštena rekonstruirana TS 110/35 kV Pokuplje. Izvođač radova bio je KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) za naručitelja HEP-ODS.

U sklopu ugovora izvršena je zamjena dotrajale opreme ugrađene u TS 110/35 kV Pokuplje te građevinsko uređenje zgrade TS i okolnog platoa. Staro 35 kV postrojenje zamijenjeno je novim sklopnim blokovima izoliranim SF6 plinom s mikroprocesorskom zaštitom, tipa KSMA-38, proizvođača KONČAR – Aparati i postrojenja (KAP). Time je ostvarena znatna ušteda u prostoru trafostanice, čime se u budućnosti omogućuje ugradnja 20 kV postrojenja, što je u planovima naručitelja. U trafostanicu je ugrađen novi sustav lokalnog i daljinskog vođenja postrojenja, kao i moderni sustav videonadzora cijelog objekta.

Za potrebe napajanja potrošača unutar trafostanice i razdvajanja vlastite potrošnje HEP ODS-a i HOPS-a ugrađen je novi sustav izmjeničnog napajanja, kao i sustav opskrbe DC naponom.

Uz KET, kao dobavljači opreme i izvođači radova na projektu, sudjelovala su i društva KAP i KONČAR – Elektronika i informatika.

Zahvaljujući dobroj organizaciji radova i odličnoj suradnji s HEP-ODS-om i vlasnikom objekta (HOPS), radovi su završeni prije ugovornog roka.