Puštanje u pogon Centra proizvodnje Sjever

22/12/2015

Sredinom prosinca 2015. godine je pušten u pogon revitalizirani Centar proizvodnje Sjever u Varaždinu. Iz ovog centra HEP Proizvodnje d.o.o. nadzire se i upravlja trima hidroelektranama na rijeci Dravi, koje su dio Prijenosnog područja HE Sjever: HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava. Sama revitalizacija je trajala 2 godine.

U sklopu revitalizacije je implementiran novi informacijski sustav u centru te su nadograđeni dijelovi procesno-informacijskih i komunikacijskih sustava u hidroelektranama. Cilj revitalizacije je bio osigurati stabilno, sigurno te ekonomski i tehnički optimalno vođenje hidroelektrana, počevši od faze planiranja proizvodnje pa sve do faze vođenja i nadzora sustava u stvarnom vremenu.

Glavni dio novog sustava je Končarev SCADA sustav PROZA NET koji je središnja aplikacija centra, a s njom su povezane i u nju integrirane sve ostale aplikacije centra. Stoga je SCADA funkcionalnost izvedena u sklopovskoj i programskoj redundanciji.

Drugi najvažniji dio sustava je aplikacija za izradu voznog reda i kratkoročnu optimizaciju jer je planiranje proizvodnje te nadzor i upravljanje hidroenergetskim sustavom rijeke Drave od velike važnosti za pogon elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske. Optimizacijom se minimizira korištenje vode uz maksimiziranje proizvodnje električne energije poštujući fizikalna, tehnička i operativna ograničenja hidroenergetskog sustava.

Centar sadrži i sljedeće podsustave: aplikaciju za automatsku provedbu voznog reda, aplikaciju za obračunska mjerenja električne energije, aplikaciju za upravljanje jalovom snagom i naponom, skladište podataka te web portal.

Uz Končar-KET, na projektu su još sudjelovali i Končar-INEM s aplikacijom MARS za obračunska mjerenja i izradom ormara te Končar-KMI u radovima montaže i demontaže.