Puštanje rasklopnog postrojenja 110 kV u CS Buško Blato u probni pogon

04/11/2017

Dana 4.11.2017. uspješno je, dan prije ugovornog roka od 18 mjeseci, pušteno u probni pogon rasklopno postrojenje 110 kV u CS Buško Blato.

Opseg radova uključivao je izradu projektne dokumentacije, demontažu starog postrojenja, izradu opreme (VN opreme, USMR kao i pomoćnih pogona), građevinske radove te montažu i ispitivanje opreme koju je naručila Crpna stanica Buško Blato. Vrijednost radova bila je oko 2,7 milijuna eura.

U projektu osim KET-a sudjelovali su i KONČAR – Montažni inženjering (elektromontažni radovi) i KONČAR – Elektronika i informatika (sustavi istosmjernog napajanja) kao članovi zajednice ponuditelja te KONČAR – Mjerni transformatori (strujni i naponski 110 kV transformatori) i KONČAR – Električni visokonaponski aparati (110 kV prekidači, 110 kV rastavljači).

CS Buško Blato jedan je od objekata hidroenergetskog sustava Orlovac smještena na gornjem horizontu i služi kao glavni regulator razine vode akumulacijskog jezera Buško Blato, odnosno kao glavni regulator protoka vode za HE Orlovac. Rasklopnim postrojenjem 110 kV u CS Buško Blato osigurano je sigurnije napajanje u vitalnom dijelu sliva rijeke Cetine.