Potpisan ugovor za proširenje postrojenja

01/07/2018

Potpisan ugovor za proširenje 35 kV postrojenja u TS 110/35/10(20) kV Slatina II

U srpnju 2018. godine društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d. (KONČAR-KET) potpisalo je ugovor za proširenje 35 kV postrojenja u TS 110/35/10(20) kV Slatina II sa naručiteljem HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP-ODS). Svrha zahvata je ugradnja nove elektroenergetske opreme koja će omogućiti priključak budućih izvora i potrošača električne energije na naponskom nivou 35 kV, obzirom da postojeće postrojenje nije dostatno za planirane potrebe.

U projektu kao podisporučitelji, osim KONČAR KET-a, sudjeluju još dva društva grupe KONČAR: Aparati i postrojenja i Mjerni transformatori.

Rok završetka ugovora iznosi 120 dana od uvođenja u posao.