Potpisan ugovor za elektroenergetske radove na dionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac - Karlovac

17/04/2023

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac novi je projekt za čiju su realizaciju KONČAR – Inženjering i konzorcij koji čine Strabag d.o.o., Strabag AG i Strabag Rail a.s. potpisali ugovor o podizvođenju za dio elektroenergetskih radova u ukupnoj vrijednosti nešto više od 8,7 milijuna eura.

U sklopu ovog ugovora Končar – Inženjering će izvesti rekonstrukciju elektrovučne podstanice 110/25 kV Mrzlo Polje i 110/25 kV Zdenčina, izgradnju postrojenja za sekcioniranje s neutralnom sekcijom na dvokolosječnoj pruzi Draganić i Hrvatski Leskovac, uvođenje sustava mjesnog i daljinskog upravljanja na kolodvorima Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko i Karlovac te izgradnju pet transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV.
Dionica Hrvatski Leskovac – Karlovac, dužine 44,02 kilometara, dio je jedne od najvažnijih željezničkih pruga u Hrvatskoj koja povezuje Zagreb s najvažnijom hrvatskom jadranskom lukom Rijekom te je ujedno i dio željezničkog teretnog koridora koji spaja Rijeku sa srednjom Europom. Ugovorena rekonstrukcija unaprijedit će prometnu povezanost „grada koji teče“ sa srednjoeuropskim tržištima, a ujedno će i poboljšati prigradski prijevoz Zagreba i Karlovca.