Potpisan ugovor o rekonstrukciji TS Beli Manastir

30/12/2019

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) potpisao je s HEP – Operatorom distribucijskog sustava ugovor o Isporuci opreme i izvođenju radova na rekonstrukciji postrojenja 35 i 10 kV u TS 110/35/10(20) kV Beli Manastir.

Postrojenje TS 110/35/10 kV Beli Manastir je glavna napojna točka za opskrbu električnom energijom cijele Baranje. Postrojenje je u pogonu od 1972 godine. Razlog rekonstrukcije je dotrajalost opreme primarnog dijela 35 kV i 10 kV postrojenja, kao i zamjena zastarjelih rješenja sekundarne opreme, koja nisu kompatibilna s novim integriranim sustavima, koji se uklapaju u današnja suvremena rješenja daljinskog vođenja ovakvih vrsta objekta. Rok isporuke robe i ugradnja opreme je 18 mjeseci.

Rekonstrukcija TS Beli Manastir u cijelosti obuhvaća kompletne građevinske radove na rekonstrukciji postojećeg objekta, izradu privremene transformacije,  kao i ugradnju novog SN postrojenja od tvornički dogotovljenih, metalom oklopljenih sklopnih blokova s izvlačivim vakumskim prekidačima i izoliranim sabirnicama nazivnog napona 35 kV, tipa BVK 38, te postrojenja nazivnog napona 24 kV, tipa BVK 24 proizvođača Končar Aparati i postrojenja, koje će zamijeniti postojeće zidane ćelije. Predviđena je  ugradnja i puštanje u rad sustava za dojavu i otkrivanje požara, novi razvod izmjeničnog 400 V  i istosmjernog 220 V napajanja, isporuka i ugradnja otpornika za uzemljene neutralne točke, kućnog transformatora,  sustava daljinskog vođenja kao i izrada izvedbenog projekta te ispitivanje i puštanje u rad novougrađene opreme.

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i sljedeća Končareva društva: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika, Distributivni i specijalni transformatori, Niskonaponske sklopke i prekidači, te Mjerni transformatori.