Platforma za upravljanje tržištem električne energije za Bugarsku

30/11/2019

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) isporučilo je novu platformu za upravljanje tržištem električne energije u Bugarskoj

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) isporučilo je novu platformu za upravljanje tržištem električne energije u Bugarskoj (eng. MMS-Market management system). Naručitelj je bugarski nacionalni operator prijenosnog sustava Electricity System Operator EAD. Nakon uspješnog tromjesečnog testnog razdoblja sustav je u studenome 2019. godine pušten u produkciju.

Platforma MMS obuhvaća cjelokupno hardversko i programsko rješenje kreirano prema ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) standardima, ali i specifičnim zahtjevima kupca. Cijela platforma je razvijena kao web aplikacija s korištenjem modernih tehnoloških standarda i alata, čime se odgovorilo na složenost zahtjeva, kao što su fleksibilnost, robusnost, skalabilnost i proširivost.

Aplikaciju čini paket modula koji upravljaju svim funkcijama neophodnim za rad operatora prijenosnog sustava u procesima planiranja, vođenja i obračuna prijenosa električne energije. Najvažniji dijelovi sustava su evidencija tržišnih sudionika i balansnih entiteta, usklađivanje voznih redova, praćenje i dodjela prekograničnih kapaciteta, dodjela i aktivacija energije uravnoteženja, obračuni i izvještaji. Također je omogućeno detaljno zapisivanje svih događaja u sustavu te kontrola i praćenje aktivnih korisnika, čime se odgovorilo na povećane zahtjeve za sigurnošću i nadzorom rada sustava. Sustav je integriran sa ostalim internim sustavima naručitelja, poput SCADA i ERP sustava, te je ostvarena automatizacija razmjene informacija s tržišnim sudionicima i susjednim zemljama operaterima prijenosnog sustava.

Zbog ubrzanog razvoja tržišta energije u Europi, ali i općenito kompleksnosti programske potpore, u ovom trenutku se ubrzano radi na poboljšanju infrastrukture, sigurnosnih aspekta (kibernetička sigurnost) i daljnjoj modernizaciji svih programskih alata u najnoviju verziju, što će omogućiti daljnji razvoj sustava. Već u ovom trenutku postoji potreba za implementacijom novih programskih modula –  pa se tako do kraja godine planira uvođenje XBID (engl. Cross-Border Intraday) modula. XBID projekt je ciljani model povezivanja tržišta unutar dana zasnovanog na kontinuiranoj trgovini („implicitna dodjela“), a utemeljen je odlukom Europske komisije.

Ovim projektom KET je ponovo pokazao da je spreman odgovoriti na vrlo kompleksne zahtjeve IT sektora u energetici, a sve to uz primjenu najviših standarda kvalitete i sigurnosti.