Potpisan ugovor za rekonstrukciju 4TS 9 EL-TO

31/05/2018

Končar KET potpisao ugovor za rekonstrukciju 4TS 9 EL-TO

Krajem svibnja 2018. društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d. (KONČAR-KET) je potpisalo ugovor za rekonstrukciju 4TS 9 EL-TO za naručitelja HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP-ODS). Riječ je o ugovoru za rekonstrukciju distribucijskog dijela postrojenja u okviru lokacije termoelektrane toplane EL-TO Zagreb. Cilj projekta je rekonstrukcija postojećeg distribucijskog postrojenja te njegovo proširenje uključivanjem dodatne transformacije (dogradnja 3. energetskog transformatora 110/10(20) kV, 40 MVA uz već dva postojeća). Investicija je dio šireg projekta u okviru HEP d.d. i HOPS d.o.o., kojim HEP – Proizvodnja d.o.o. dograđuje novi energetsko – toplinski blok, a HOPS d.o.o. rekonstruira i dograđuje pripadno 110 kV postrojenje.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi više od 17 milijuna kuna.

U projektima osim KONČAR-KET-a sudjeluju i sljedeća društva grupe KONČAR: Distributivni i specijalni transformatori, Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika te Mjerni transformatori.

Rok završetka ugovora za rekonstrukciju 4TS 9 EL-TO je 24 mjeseca od potpisa ugovora.