Novi ugovori za distributivne trafostanice u Hrvatskoj

02/05/2017

Potpisan ugovor za rekonstrukciju 35kV rasklopnog postrojenja u TS 110/35 kV ZADAR 1

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d. (KET) u svibnju je s naručiteljem HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP-ODS) potpisao ugovor za rekonstrukciju 35 kV rasklopnog postrojenja u TS 110/35 kV ZADAR 1. Vrijednost ugovora iznosi 3,9 milijuna kuna.

U realizaciji projekta osim Končar-KET-a sudjeluju i sljedeća društva grupe KONČAR: Električni aparati srednjeg napona, Elektronika i informatika, Mjerni transformatori i Distributivni i specijalni transformatori.

Svrha rekonstrukcije 35 kV rasklopnog postrojenja je zamjena dotrajale opreme u cilju povećanja pogonske pouzdanosti napajanja električnom energijom.