Novi ugovori za distributivne trafostanice u Hrvatskoj

01/08/2017

Tijekom srpnja i kolovoza 2017. godine društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) je potpisalo dva ugovora za rekonstrukciju distributivnih trafostanica

Tijekom srpnja i kolovoza 2017. godine društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) je potpisalo dva ugovora za rekonstrukciju distributivnih trafostanica za naručitelja HEP – Operator distribucijskog sustava (HEP – ODS). Riječ je o ugovorima za rekonstrukciju 35 kV i 10(20) kV postrojenja u TS 110/35/10(20) kV Slavonski Brod 2 i rekonstrukciju TS 35/10(20) kV Orehovec. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 10,4 milijuna kuna.

U projektima osim KET-a sudjeluju i druga društva Grupe KONČAR – Sklopna postrojenja, Električni aparati srednjeg napona, Niskonaponske sklopke i prekidači, Elektronika i informatika te Mjerni transformatori.

Rok završetka ugovora za rekonstrukciju TS 110/35/10(20) kV Slavonski Brod 2 je 14 mjeseci, a za rekonstrukciju TS 35/10(20) kV Orehovec iznosi 18 mjeseci.