Nadogradnja SCADA/EMS/AGC sustava u albanskom OST-u

12/04/2021

Početkom travnja Končar - KET je sklopio ugovor o nadogradnji SCADA/EMS sustava za albanskog operatora prijenosnog sustava OST. Kompleksan projekt obuhvaća projektiranje, isporuku nove sklopovske i programske opreme, implementaciju i nadogradnju na novi SCADA/EMS/AGC sustav, tvornička i funkcijska ispitivanja te puštanje u pogon sustava u glavnom centru upravljanja, obuku i trening naručitelja.

Početkom travnja KONČAR KET sklopio je ugovor o nadogradnji SCADA/EMS sustava za albanskog operatora prijenosnog sustava OST. Trajanje novog ugovora je 18 mjeseci za implementaciju nadogradnje postojećeg sustava te 30 mjeseci obaveza održavanja sustava nakon toga. Kompleksan projekt obuhvaća projektiranje, isporuku nove sklopovske i programske opreme, implementaciju i nadogradnju na novi SCADA/EMS/AGC sustav, tvornička i funkcijska ispitivanja te puštanje u pogon sustava u glavnom centru upravljanja, obuku i trening naručitelja.

SCADA/EMS/AGC sustav u centru upravljanja zadužen je za daljinski nadzor i upravljanje sa svim transformatorskim stanicama OST-a, te predstavlja važnu kritičnu infrastrukturu za upravljanje cijelim elektroenergetskim sustavom Albanije. Osnovni cilj projekta je postizanje dugoročne održivosti sustava te njegova nadogradnja novim funkcijama kako bi se omogućila odgovarajuća podrška novim poslovnim procesima, digitalizaciji i automatizaciji vođenja elektroenergetskog sustava. Primjenom novih tehnologija i unaprjeđenjem arhitekture dodatno će se podići razina sigurnosti i raspoloživosti sustava te podići razina kvalitete podataka u sustavima. Poseban izazov predstavlja implementacija novog sustava na način se za vrijeme trajanja implementacije projekta osigura kontinuitet rada postojećeg sustava te da se zadovolje najviši standardi sigurnosti i kvalitete u vođenju EES-a.

SCADA/EMS/AGC sustav zasniva se na programskoj platformi Network Manager proizvođača Hitachi ABB Power Grids iz Švedske. Končar KET je ovakve sustave uspješno implementirao u HOPS-u, HEP ODS-u i PLINACRO-u u proteklim godinama te tako stekao potrebno znanje i iskustvo, te osigurao povjerenje proizvođača sustava i status ovlaštenog partnera za širu regiju.

Ovaj ugovor predstavlja uspješan nastavak suradnje sa albanskim operatorom prijenosnog sustava OST-om u području transformatorskih stanica i centara upravljanja. Končar KET je 2017. uspješno u pogon pustio SCADA/AGC sustav zasnivan na vlastitoj PROZA NET SCADA platformi u rezervnom centru OST-a. U području rekonstrukcije i izgradnje prijenosnih transformatorskih stanica Končar KET je do sada vrlo uspješno surađivao sa OST-om. Do danas je suradnja obuhvatila projekte na velikom broju transformatorskih stanica (2 x 400kV, 8 x 220kV i 6 x 110kV) što dokazuje kvalitetu usluge i zadovoljstvo kupca.

Končar KET uspješno lokalno poslovanje na tržištu Albanije ostvaruje i kroz podružnicu u Tirani. Podružnica ima ured i stalne zaposlenike koji se brinu oko nastupa na lokalnom tržištu u pogledu realizacije projekata i prodaje, te direktnih kontakta sa kupcima što do posebnog izražaja dolazi u ovo doba otežanog putovanja i socijalnog kontakta kao posljedica globalne pandemije.

Obzirom na intenziviranje aktivnosti na tržištu Albanije od sredine prošle godine, Končar KET uskoro očekuje rezultate novih nuđenja i nada se novim projektima na jednom od svojih najjačih regionalnih tržišta u području inženjering projekata izgradnje i rekonstrukcije složenih energetskih postrojenja i sustava u centrima upravljanja.