Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Zabok

01/07/2020

Realizacija projekta modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić – Zabok u punom zamahu

Končar – Inženjering za energetiku i transport (Končar KET) s konzorcijalnim partnerom Alstom Ferroviaria S.P.A. ugovorio je modernizaciju i elektrifikaciju željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok s glavnim ugovaračem cijelog posla, tvrtkom Swietelsky d.o.o. u korist investitora HŽ Infrastruktura d.o.o. Predmetna dionica duga je oko 23 km.

Konzorcij Končar KET-Alstom ima obavezu izvršiti kompletan opseg vezan uz prometno upravljački i signalno sigurnosni podsustavu što znači projektiranje, isporuku, izgradnju, instalaciju, testiranje te puštanje u pogon sljedećih dijelova navedenih podsustava:

 • Izmještanje, zaštitu postojećih kabela i demontažu te prilagodbu postojećih uređaja
 • Kabelsku kanalizaciju
 • Pružnu signalizaciju
 • Postavne skretničke sprave s pripadnim polužjem
 • Grijanje skretnica
 • Niskonaponski razvod i napajanje pružnih i kolodvorskih uređaja
 • SCADA sustav za nesigurnosne funkcije
 • Telekomunikacijske uređaje
 • Elektronički signalno sigurnosni uređaj razine sigurnosti SIL4
 • Relejno sučelje prema kolodvoru Zaprešić
 • Željezničko cestovni prijelazi razine sigurnosti SIL4
 • Tehnička zaštita – protuprovala, videonadzor, kontrola pristupa

Predmetni radovi se izvode u duhu žute FIDIC knjige što za izvođača predstavlja veliki izazov.

Vrlo brzo po potpisu osnovnog ugovora Swietelsky je krenuo s izvođenjem glavnih građevinskih radova na donjem i gornjem ustroju pruge pošto su građevinski glavni projekti bili dovoljno detaljni da se mogu izvoditi radovi te su u ovome trenutku građevinski radovi u vrlo visokom stupnju gotovosti. Napravljen je donji i gornji ustroj pruge, rasvjeta kolodvora, stupovi, portali kontaktne mreže, građevinski su uređena 3 kolodvora te se uskoro očekuje i završetak četvrtog kolodvora Zabok. KET je pratio glavnog izvođača u radovima te na vrijeme izmjestio, zaštitio, demontirao i prilagodio postojeće stare signalno sigurnosne uređaje te je pruga na spomenutoj dionici uspješno puštena u promet u 11. mjesecu prošle godine. Također, KET je završio radove na kolodvorskoj kabelskoj kanalizaciji te je sa svibnjem ove godine započeto kabliranje otvorene pruge od Zaprešića prema Zaboku.

Od početka godine preuzeto je 70% ukupne opreme koja se ugrađuje: signalni i telekomunikacijski kabeli, kućice za APB i ŽCP (željezničko cestovne prijelaze),  UPS uređaji sa pripadnim baterijskim ormarima, niskonaponski razvodni i upravljački ormari, statički pretvarači i telekomunikacijska oprema. Tijekom srpnja 2020. plan je preuzeti gotovo svu preostalu opremu i krenuti sa ugradnjom iste.

Paralelno s gore opisanom ugovornom obavezom, KET paralelno na istom projektu realizira još jedan ugovor, onaj za elektroenergetski podsustav, no ovaj kao samostalni podizvoditelj glavnom ugovaraču.

U sklopu ovog ugovora Končar KET izvodi:

 • obnovu postrojenja za sekcioniranje (PS2+1BV) Zaprešić
 • mjesno i daljinsko upravljanje rastavljačima kontaktne mreže u kolodvorima Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće i Zabok
 • te stupne trafostanice za napajanje grijanja skretnica i pomoćno napajanje u kolodvorima Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće, Zabok Vijadukt i Špoljar

Radovi na PS2+1BV Zaprešić su završeni i trenutačno se planira održavanje internog tehničkog pregleda i puštanje u pogon. U sklopu obnove nabavljena je cjelokupna primarna oprema 25 kV postrojenja, sustav/oprema upravljanja, zaštite, mjerenja i signalizacije, razvod izmjeničnog i istosmjernog napona te izvedeni elektromontažni i građevinski radovi.

Završeni su građevinski radovi na izgradnji temelja i postavljanju čeličnih konstrukcija svih stupnih trafostanica i trenutačno su u tijeku elektromontažni radovi na postavljanju primarne opreme. Također je završena izrada ormara mjesnog i daljinskog upravljanja i njihovo postavljanje u kolodvore. Nakon završetka radova na kontaktnoj mreži ormari će biti povezani s rastavljačima kontaktne mreže i centrom daljinskog upravljanja (CDU) Zagreb.