Končar KET i HOPS potpisali ugovor o tehnološkom unaprjeđenju sustava vođenja

04/11/2020

Kompleksan projekt nadogradnje postojećeg SCADA/EMS/AGC/OTS centralnog sustava HOPS-a

Končar KET ugovorio je s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o (HOPS) ugovor „Revitalizacija centralnih sustava daljinskog vođenja EES-a na novu verziju“ vrijednog 49,9 milijuna kuna. Rok izvršenja ugovora iznosi 39 mjeseci te dodatnih 36 mjeseci održavanja u jamstvenom periodu.

Kompleksan projekt nadogradnje postojećeg SCADA/EMS/AGC/OTS centralnog sustava HOPS-a uključuje isporuku, testiranje, projektiranje te puštanje u pogon nove verzije sklopovske i programske opreme u svrhu postizanja dugoročne održivosti navedenih centralnih sustava i nadogradnje sustava novim funkcijama kako bi se pružila odgovarajuća podrška novim poslovnim procesima, digitalizaciji i automatizaciji prijenosnog elektroenergetskog sustava (EES) HOPS-a.

Projektom je predviđeno značajno tehnološko unaprjeđenje sustava vođenja, redizajn arhitekture sustava vođenja dislociranog na lokacije nacionalnog dispečerskog centra (NDC) i lokacije mrežnih centara Osijek, Zagreb, Rijeka i Split te proširenje kapaciteta i performansi kako bi se osigurala potpora očekivanim poslovnim procesima. Primjenom novih tehnologija i unaprjeđenjem arhitekture dodatno će podići razina sigurnosti i raspoloživosti sustava te podići razina kvalitete podataka u sustavima.

Poseban izazov projekta predstavlja implementacija novog sustava na način se za vrijeme trajanja implementacije projekta osigura kontinuitet rada postojećeg sustava te da se zadovolje najviši standardi sigurnosti i kvalitete u vođenju EES-a. Kontinuirana nadogradnja je nužna kako bi se osigurala dugoročna održivost sustava, smanjili troškovi održavanja te omogućile buduće efikasnije nadogradnje novim funkcijama.