Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu

11/05/2018

Potpisan novi ugovor za kogeneracijska postrojenja na drvnu biomasu u Županji i Virovitici

Nakon realizacije pet postrojenja iz područja distribuirane proizvodnje, odnosno kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu i to u Slavonskom Brodu, Sisku, Osijeku, Glini i Đakovu te uz projekt kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu u Slatini koji je u završnoj fazi montaže, KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) ugovorio je dva nova projekta. Naime u Zagrebu je 11. svibnja 2018. godine potpisan novi ugovor za kogeneracijska postrojenja na drvnu biomasu u Županji i Virovitici. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 19,8 milijuna kuna, s rokom dovršenja u prvoj polovici 2019. godine. Investitori projekta su Biomass to Energy Županja i A&A Bioenergy Viro, a glavni izvođač Đuro Đaković TEP, s kojim je KET potpisao podizvoditeljski ugovor.

Posao je ugovoren po sistemu „ključ u ruke“ što obuhvaća izradu izvedbenog projekta, isporuku opreme, montažu i puštanje u pogon. Ugovorom je obuhvaćen priključak elektrane na distributivnu mrežu, srednjenaponsko postrojenje, generatorske zaštite i uzbuda, niskonaponski razvod opće i vlastite potrošnje, dizelski agregat, sustav upravljanja elektranom te instrumentacija i mjerenje.

U realizaciji projekta pored KET-a sudjeluju i Distributivni i specijalni transformatori isporukom blok transformatora te transformatora vlastite potrošnje, Aparati i postrojenja isporukom srednjenaponskog postrojenja i razvoda vlastite potrošnje te Elektronika i informatika isporukom terminala polja, sustava besprekidnog napajanja i industrijskih računala za sustav upravljanja.

Nazivna snaga elektrane u Županji bit će 5,8 MWe, a u sustavu poticaja radit će do maksimalnih 4,96 MW, dok će se preostali dio koristiti za vlastitu potrošnju. Nazivna snaga elektrane u Virovitici bit će 3,4 MWe, a u mrežu će predavati maksimalno 3 MW. Projektom u Županji predviđeno je da se otpadna toplina koristiti za sušenje drvne biomase, dok će se otpadna toplina u Virovitici koristiti za sušenje drveta. Eventualni višak toplinske energije otpuštat će se kroz rashladne tornjeve.

Tom prilikom, u prisutnosti suradnika, Goran Leci, predsjednik Uprave KET-a, i Ivica Marić, direktor Đuro Đaković TEP-a potpisali su i sporazum o suradnji na području prodaje i izgradnje termoenergetskih postrojenja u kojima se kao gorivo koristi prvenstveno biomasa i komunalni otpad na tržištima Ukrajine i Azerbajdžana. Sporazum je potpisan na rok od pet godina.