Izgradnja sunčanih elektrana Donja Dubrava i Virje u punom zamahu

06/12/2022

U tijeku je realizacija izgradnje sunčanih elektrana Donja Dubrava i Virje.

Na najvećoj fotonaponskoj elektrani u izgradnji u Hrvatskoj priključne snage 9,9 MW, odnosno 12,3 MWp instalirane snage, Donjoj Dubravi, finalizirana je montaža kompletne opreme. Trenutno traju ispitivanja i završna priprema za povezivanje na susretno postrojenje čime će elektrana biti priključena na mrežu. Za to vrijeme, na sunčanoj elektrani Virje priključne snage 9,0 MW, odnosno 10,2 MWp instalirane snage, traju radovi instalacije čelične konstrukcije, fotonaponskih panela, polaganje kabela i instalacije transformatorskih stanica. Komplementiranje aktivnosti montaže opreme očekuje se do kraja ove godine, a ispitivanje i puštanje u rad planirano je za prvi kvartal 2023. godine.