TS 110/20kV Rab

29/10/2020

Završetak radova na rekonstrukciji TS 110/20kV Rab

Tijekom listopada KONČAR-Inženjering za energetiku i transport (Končar KET) je za naručitelja HEP-Operator distribucijskog sustava završio radove na rekonstrukciji TS 110/20kV Rab.

Rekonstrukcija TS 110/20kV Rab je omogućila povećanje instalirane snage i prijenos više energije kroz distributivnu mrežu, smanjenje gubitaka u mreži i znatno poboljšanje kvalitete i raspoloživosti opskrbe električnom energijom otoka Raba.

U novoizgrađenom objektu su smješteni novi sustavi izmjeničnog napajanja, pomoćnog istosmjernog napajanja, opreme zaštite i regulacije energetskih transformatora, opreme telekomunikacija i daljinskog vođenja te 20 kV postrojenje (BVK24) koje je preuzelo funkciju prijenosa električne energije od postojećeg 20 kV postrojenja.

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i slijedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika, Distributivni i specijalni transformatori, Niskonaponske sklopke i prekidači te Mjerni transformatori.