Revitalizacije triju hidroelektrana u Bugarskoj

05/04/2020

Na HE Momina Klisura montirana sva oprema i izvršeni radovi koji su preduvjet za puštanje u pogon

U svibnju 2018. godine KONČAR Inženjering za energetiku i transport (KONČAR KET) kao voditelj konzorcija KONČAR KET – ČKD BLANSKO – RUDIS je sklopio ugovor s bugarskom elektroprivredom NEK EAD za revitalizaciju triju hidroelektrana RHE Belmeken, HE Sestrimo i HE Momina Klisura vrijedan 20 milijuna EUR. Hidroelektrane su ukupnog proizvodnog kapaciteta 1200 MW što predstavlja veliki utjecaj  u elektroenergetskom sustavu Republike Bugarske.

Zbog toga i činjenice da su elektrane smještene na kaskadi, radovi se  izvode u tri etape na način da je u svakom trenutku minimalno jedan agregat u svakoj elektrani raspoloživ za proizvodnju.

Opseg rekonstrukcije prve faze sastoji se od:

RHE  Belmeken:

  • zamjena sustava uzbude
  • zamjena sustava upravljanja i turbinske regulacije
  • zamjena dijelova turbine (servomotori, mlaznice, igle, deflektori)
  • zamjena generatorski prekidači

HE Sestrimo

  • zamjena sustav upravljanja i turbinske regulacije
  • zamjena dijelova turbine (servomotori, mlaznice, igle, deflektori)

HE Momina Klisura

  • zamjena uzbude
  • zamjena sustava upravljanja i turbinske regulacije
  • zamjena predturbinskog zatvarača
  • zamjena i rekonstrukcija dijelova turbine

U sklopu ugovora predan je glavni projekt ne temelju čega je ishođena građevinska dozvola. Predan  je i izvedbeni projekt, isporučena sva oprema potrebna za prvu fazu te velik dio opreme potreban za realizaciju druge i treće faze projekta.

Trenutačno je u tijeku završna montaža isporučene opreme na RHE Belmeken i HE Sestrimo. Na HE Momina Klisura je montirana sva oprema i izvršeni svi radovi koji su preduvjet za puštanje u pogon.

Uz KONČAR KET, kao dobavljač opreme i izvođač radova na projektu sudjeluje i društvo KONČAR-Elektronika i informatika.