Ugovor za rekonstrukciju TS 110/35 –TS 110/20(10) kV Makarska

14/09/2019

Društvo KONČAR Inženjering za energetiku i transport d.d. potpisalo je ugovor Nadogradnja postrojenja i ugradnja TR3 u TS Makarska. Naručitelji su Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. - Zagreb i HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. – Zagreb, koji su se sporazumjeli o zajedničkoj provedbi postupka predmeta nabave te sklopili Sporazum o međusobnim odnosima u svezi rekonstrukcije i nadogradnje zajedničkog elektroenergetskog objekta TS 110/35 - TS 110/20(10) kV Makarska.

U sklopu ugovora rekonstruirati će se dio vanjskog 110 kV postrojenja, odnosno izvršiti ugradnja druge transformatorske jedinice 110/20(10) kV; 20 MVA i dogradnja pripadajućeg trafo polja 110 kV, izmještanje postojeće uljne jame te kompletna zamjena postojećeg postrojenja 35 kV i 10 kV novim, s adekvatnim brojem polja što će osigurati pouzdanu opskrbu električnom energijom konzumnog područja grada Makarske, kako postojećih potrošača tako i planiranih kupaca široke potrošnje.
Rekonstrukcija obuhvaća:
– izgradnju novog transformatorskog polja 110 kV
– nabavu i ugradnju novog transformatora 110/20(10) kV; 20 MVA
– izmještanje postojeće uljne jame
– ugradnju novog postrojenja 35 kV u dvije sekcije
– ugradnju novog postrojenja 20(10) kV u tri sekcije
– nabavu i ugradnju dviju regulacijskih kompenzacijskih prigušnica
– novi razvod izmjeničnog napajanja
– novi razvod istosmjernog napajanja
– pripadajuću adekvatnu sekundarnu opremu
– građevinsku sanaciju pogonske zgrade

U realizaciji ugovora kao dobavljači opreme i pružatelji usluga sudjeluju i slijedeća društva iz grupe KONČAR: Aparati i postrojenja, Elektronika i informatika, Distributivni i specijalni transformatori, Mjerni transformatori te Montažni inženjering
Planirani rok završetka je 20 mjeseci.